You are here

Дания

Датският орган по работна среда координира сътрудничеството с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, като осъществява дейността си под егидата на датското министерство на труда. Органът отговаря за осигуряване на съответствие със законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд, което се прилага по отношение на всички видове труд в Дания. Въпреки това съществуват определени сектори, в които регулирането и прилагането е възложено на други органи.Тези органи са:  • Датската агенция по енергетика, която отговаря за контрола на офшорните инсталации.
  • Датския орган по морска администрация, който отговаря за контрола върху корабоплаването.
  • Датската администрация "Гражданско въздухоплаване", която отговаря за контрола в сектора на въздухоплаването.

Агенцията по работна среда спомага за осигуряване на безопасна, здравословна и постоянно подобряваща се работна среда чрез ефективен контрол, подходящо регулиране и информация. Ако установи неспазване на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд, органът може да наложи различни санкции. Органът съставя предписания и указания, в сътрудничество с партньорите на пазара на труда. Седалището на органа се намира в Копенхаген, където се намират и два от шестте центрове.


Данни за контакт с фокусните точки

Danish Working Environment Authority
Landskronagade 33
2100 Copenhagen
Дания
Contact person:
Elsebeth JARMBAEK
Tel: +45 722 09431
Адрес на електронна поща: elja [at] at [dot] dk