Дания

Датският орган по работна среда координира сътрудничеството с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, като осъществява дейността си под егидата на датското министерство на труда. Органът отговаря за осигуряване на съответствие със законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд, което се прилага по отношение на всички видове труд в Дания. Въпреки това съществуват определени сектори, в които регулирането и прилагането е възложено на други органи.Тези органи са: • Датската агенция по енергетика, която отговаря за контрола на офшорните инсталации.
 • Датския орган по морска администрация, който отговаря за контрола върху корабоплаването.
 • Датската администрация "Гражданско въздухоплаване", която отговаря за контрола в сектора на въздухоплаването.

Агенцията по работна среда спомага за осигуряване на безопасна, здравословна и постоянно подобряваща се работна среда чрез ефективен контрол, подходящо регулиране и информация. Ако установи неспазване на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд, органът може да наложи различни санкции. Органът съставя предписания и указания, в сътрудничество с партньорите на пазара на труда. Седалището на органа се намира в Копенхаген, където се намират и два от шестте центрове.


Focal points' contact details

 • Danish Working Environment Authority
  Landskronagade 33
  2100
  Copenhagen
  Denmark
  Contact person: Anne-Marie VON BENZON
  E-mail address:
  avb [at] at.dk