You are here

Люксембург

Люксембург е член на Европейския консултативен комитет за безопасни и здравословни условия на труд (ACSH), като тристранен комитет.


Данни за контакт с фокусните точки

Inspection du Travail et des Mines
3, rue des Primeurs
2361 Strassen
Люксембург
Contact person:
John SCHNEIDER
Tel: +352 247 76100
Адрес на електронна поща: john [dot] schneider [at] itm [dot] etat [dot] lu