Люксембург

Люксембург е член на Европейския консултативен комитет за безопасни и здравословни условия на труд (ACSH), като тристранен комитет.


Focal points' contact details

 • Inspection du Travail et des Mines
  3, rue des Primeurs
  2361
  Strassen
  Luxembourg
  Contact person: John SCHNEIDER
  E-mail address:
  john.schneider [at] itm.etat.lu