Норвегия

Норвежкият закон за работната среда има за цел да гарантира сигурни условия на заетост, безопасна работна среда и съдържателна работа за всички служители.
Предприятията отговорят за превенцията на свързаните с труда злополуки и вреди за здравето. Работодателите са длъжни да гарантират подходящо и задоволително ниво на работна среда и безопасност. Властите помагат, като гарантират, че предприятията осъществяват систематична дейност по въпросите на здравето, безопасността и околната среда.
Норвежкият орган по инспекция на труда, норвежкият орган по безопасност в областта на петрола и Националният институт по здравословни условия на труд, представляващ организацията за изследвания (STAMI), са подчинени на Министерството на труда. Освен това норвежкият орган по инспекция на труда е правителствена агенция. Органът се занимава с контрол на предприятията с цел да се гарантира, че те спазват изискванията на закона за работната среда.Норвежкият орган по инспекция на труда изпълнява функциите на фокусен център за Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.


Focal points' contact details

 • Arbeidstilsynet/The Norwegian Labour Inspection Authority
  Statens hus, Prinsens Gate 1
  7468
  Trondheim
  Norway
  Contact person: Astrid Lund RAMSTAD
  E-mail address:
  focal.point [at] arbeidstilsynet.no