You are here

Норвегия

Норвежкият закон за работната среда има за цел да гарантира сигурни условия на заетост, безопасна работна среда и съдържателна работа за всички служители.
Предприятията отговорят за превенцията на свързаните с труда злополуки и вреди за здравето. Работодателите са длъжни да гарантират подходящо и задоволително ниво на работна среда и безопасност. Властите помагат, като гарантират, че предприятията осъществяват систематична дейност по въпросите на здравето, безопасността и околната среда.
Норвежкият орган по инспекция на труда, норвежкият орган по безопасност в областта на петрола и Националният институт по здравословни условия на труд, представляващ организацията за изследвания (STAMI), са подчинени на Министерството на труда. Освен това норвежкият орган по инспекция на труда е правителствена агенция. Органът се занимава с контрол на предприятията с цел да се гарантира, че те спазват изискванията на закона за работната среда.Норвежкият орган по инспекция на труда изпълнява функциите на фокусен център за Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.


Данни за контакт с фокусните точки

Arbeidstilsynet
Statens hus, Prinsens Gate 1
7468 Trondheim
Норвегия
Contact person:
Gro Synnøve Rygh FÆREVÅG
Адрес на електронна поща: focal [dot] point [at] arbeidstilsynet [dot] no