Латвия

Латвийската фокусна точка е под управлението на Държавната инспекция по труда. С потока от информация се занимава Съветът по информацията, съставен от представители по въпросите на безопасността и здравето при работа от Министерството на социалните грижи, Държавната инспекция по труда, Асоциацията на свободните латвийски профсъюзи, Конфедерацията на латвийските работодатели и Института по безопасност и здраве на труда.Една от задачите на фокусната точка е да разработва интернет страницата, на която се публикува разнообразна информация за безопасността и здравето при работа в Латвия. Заинтересованите лица могат да намерят информация за новости в законодателството, планирани дейности, законови разпоредби, публикации и статистика - всичко това допринася за създаването на цялостна представа за трудовата безопасност в Латвия.


Focal points' contact details

 • Valsts darba inspekcija
  Kr. Valdemara Str. 38 k-1
  LV-1010
  Riga
  Latvia
  Contact person: Linda MATISĀNE
  E-mail address:
  linda.matisane [at] vdi.gov.lv