Белгия

В Белгия безопасността, здравето и благосъстоянието на работното място попадат в компетентността на министъра на заетостта и неговата администрация и федералната обществена служба „Заетост, труд и социално договаряне“. Белгийската фокусна точка се координира и управлява от тази администрация.

По-специално фокусните точки работят в тясно сътрудничество с Генерална дирекция „Хуманизиране на труда“ в рамките на тази администрация. Тази генерална дирекция отговаря за регулаторните въпроси и изпълнява дейности по договаряне със социалните партньори и насърчаване на благосъстоянието на работното място. Инспекцията по труда „Контрол на благосъстоянието при работа“ също е част от тази администрация и следи дали се спазват стандартите за трудова безопасност, здраве и благосъстояние на работниците.

Мисията на белгийската фокусна точка е следната:

 • да управлява и координира национална тристранна мрежа с всички заинтересовани страни в рамките на безопасността и здравето при работа (БЗР);
 • да събира цялата съответна информация относно БЗР със специален акцент върху добрите практики;
 • активно да допринася за плана за управление на EU-OSHA;
 • да разпространява цялата необходима информация от EU-OSHA до мрежата;
 • да провежда европейската кампания;
 • да насърчава и улеснява съвместни действия между различните заинтересовани страни за подобряване на БЗР в МСП;
 • да разработва и популяризира национални инструменти OiRA за сектора в Белгия;
 • да установява трансгранично сътрудничество за популяризиране на добри практики и подкрепа на проекти за превенция.

Полезни ресурси

Научете всичко, свързано с благосъстоянието на работното място в Белгия, на уебсайта на Белгийския център за познания относно благосъстоянието на работниците (BeSWIC): http://www.beswic.be/

Инспекцията по труда „Контрол на благосъстоянието при работа“. Тя следи дали се спазват стандартите за трудова безопасност, здраве и благосъстояние на работниците.

„Ако търсите информация по въпроси на трудовото право (напр. трудови договори), разгледайте уебсайта на белгийската инспекция по труда „Контрол на благосъстоянието при работа“ 

Не сме в състояние да разрешим такъв тип проблеми.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be