Исландия

Исландският подход към европейското сътрудничество в областта на здравето и безопасността при работа.Исландският закон за работната среда, здравето и безопасността на
работните места № 46/1980 има за цел да гарантира безопасна и
здравословна работна среда, която като цяло отговаря на социалните и
технически постижения в обществото, както и да гарантира такива
условия, при които в рамките на работното място да е възможно
проблемите по безопасността и здравето да се разрешават в съответствие
със законовите и подзаконовите актове, с насоките на работодателите и
служителите и с насоките и указанията от Администрацията по безопасност
и здраве при работа.Този закон се отнася за всички дейности, в които участват едно или

повече лица, независимо дали са собственици на предприятието или

са служители в него. Работодателите са длъжни да осигурят подходящи и

задоволителни работни

условия, безопасност и предотвратяване на опасности.


Focal points' contact details

 • Vinnueftirlitið
  Dvergshöfði 2
  110
  Reykjavik
  Iceland
  Contact person: Guðrún Birna JÖRGENSEN
  E-mail address:
  gudrun.jorgensen [at] ver.is