Португалия

Португалската фокусна точка се управлява от ACT — Орган за условията на труд под прекия контрол на Държавното министерство на солидарността, заетостта и социалната сигурност, като се ползва от административна автономност на цялата континентална територия. Основната задача на АСТ е да подкрепи подобряването на условията на труд чрез насърчаване на политиките за превенция на професионалните рискове и контрол на спазването на стандартите за безопасност на труда и на законодателството относно здравето и безопасността при работа във всички сектори на дейност, както и в централните и местните административни служби, включително в публичните институти. Като тристранен орган, АСТ работи със социалните партньори (участващи в Консултативния съвет) за подпомагане на обмена на добри практики в областта на БЗР и за популяризиране на европейските кампании.


Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt