You are here

Германия

Германската система за безопасни и здравословни условия на труд има двойствена структура. Тя включва разпоредбите, приети от провинциите (на федерално ниво и на ниво лендери) в областта на безопасните и здравословни условия и автономните застрахователни инстутиции срещу злополуки. Провинцията (на федерално ниво и на ниво лендери) приема законодателство и обнародва нормативни актове и правила по отношение на държавните органи. След разглеждане на техните нужди и с одобрението на федералното правителство и правителствата на лендерите, застрахователните институции приемат собствени правила за предотвратяване на злополуки.Служители от съответната провинция (лендер, в този случай) контролните органи и застрахователните институции упражняват контрол над предприятията и предоставят съвети.Общата стратегия на Германия за здраве и безопасност (GDA) е разработена от федералното правителство и правителствата на лендерите и застрахователните институции с цел да се запазят, подобрят и развият безопасните и здравословни условия на труд чрез съгласувана и системно прилагана политика по безопасни и здравословни условия на труд. Страните по GDA в бъдеще ще координират дейностите си в областта на превенцията на работното място още по-тясно въз основа на съвместно съгласувани цели за безопасни и здравословни условия на труд.Двойствената система за безопасни и здравословни условия на труд в Германия ще продължи да съществува, но сътрудничеството между контролните служби на създадените със закон застрахователни институции и органите по безопасни и здравословни условия на труд на лендерите по отношение на предоставянето на съвети на предприятията и осъществяване на техните контролни правомощия ще се подобри допълнително.


Данни за контакт с фокусните точки

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Германия
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 231 9071 2466
Адрес на електронна поща: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de