Германия

Германската система за безопасни и здравословни условия на труд има двойствена структура. Тя включва разпоредбите, приети от провинциите (на федерално ниво и на ниво лендери) в областта на безопасните и здравословни условия и автономните застрахователни инстутиции срещу злополуки. Провинцията (на федерално ниво и на ниво лендери) приема законодателство и обнародва нормативни актове и правила по отношение на държавните органи. След разглеждане на техните нужди и с одобрението на федералното правителство и правителствата на лендерите, застрахователните институции приемат собствени правила за предотвратяване на злополуки.

Служители от съответната провинция (лендер, в този случай) контролните органи и застрахователните институции упражняват контрол над предприятията и предоставят съвети.

Общата стратегия на Германия за здраве и безопасност (GDA) е разработена от федералното правителство и правителствата на лендерите и застрахователните институции с цел да се запазят, подобрят и развият безопасните и здравословни условия на труд чрез съгласувана и системно прилагана политика по безопасни и здравословни условия на труд. Страните по GDA в бъдеще ще координират дейностите си в областта на превенцията на работното място още по-тясно въз основа на съвместно съгласувани цели за безопасни и здравословни условия на труд.

Двойствената структура на германската система за безопасни и здравословни условия на труд ще остане в сила, но ще бъде допълнително подобрено сътрудничеството между надзорните служби на институциите за законоустановено осигуряване срещу злополука и органите за безопасност и здраве на провинциите по отношение на предоставянето на консултации на предприятията и упражняването на техните отговорности за надзор. (https://www.gda-portal.de/EN/Home/Home_node.html)

Ако търсите информация по въпроси на трудовото право, разгледайте уебсайта на Федералното министерство на труда (BMAS): DE: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/arbeitsrecht.html / Версия на английски език: https://www.bmas.de/EN/Labour/Labour-Law/labour-law-art.html

Focal points' contact details

 • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  Friedrich-Henkel-Weg 1-25
  44149
  Dortmund
  Germany
  Contact person: Nathalie HENKE
  E-mail address:
  henke.nathalie [at] baua.bund.de