Естония

Основният документ, уреждащ сферата на безопасните и здравословни условия на труд в Естония е Законът за безопасни и здравословни условия на труд, приет от естонския парламент – Riigikogu – въз основа на който са разработени и приети няколко съпътстващи Постановления на правителството на Република Естония и Министерството на социалните въпроси (Законът е в сила от 26 юли 1999 г.). Естонският национален координатор за EU-OSHA е в рамките на Министерството на социалните въпроси (Отдела за развитие на деловия живот). Понастоящем мрежата от национални координатори включва 16 правителствени и неправителствени институции. националният координатор действа като представител на Агенцията в Естония и функционира като посредник между Агенцията и държавите-членки в съответните дейности,

както и като координатор на дейностите на равнище държава-членка. Целта на уебсайта на националния координатор е да предостави всеобхватна информация както на национално равнище, така и на равнище ЕС във връзка с безопасните и здравословни условия на труд, по-специално относно добрите практики и европейските кампании.

Държавният контрол във връзка със съответствието с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд се осъществява от Инспектората по труда. Инспекторатът по труда поддържа също така информационна линия, на която работодателите и служителите могат да се обаждат и задават своите въпроси относно трудовото право и работната среда.

Focal points' contact details

 • Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
  Mäealuse 2/3
  12618
  Tallinn
  Estonia
  Contact person: Kristel PLANGI
  E-mail address:
  kristel.plangi [at] ti.ee