Ирландия

Дейността на органа за безопасност и здраве е насочена към постигане на дълготрайна промяна в културата. Става дума за култура, при която активното управление на безопасността, здравето и благосъстоянието на работното място се приемат от всички за важен принос по отношение на дългосрочния успех на всеки бизнес или организация. Вярваме, че ако осигурим план и стратегически насоки, ще успеем да постигнем тази промяна в културата.Има убедителни доказателства, че бизнесите, където се прилагат добри практики за здравословни и безопасни условия на труд, са по-конкурентоспособни и по-продуктивни. В Ирландия едни от най-успешните са дружествата, които обръщат голямо внимание на безопасността и здравето на служителите. Освен това здравословните и безопасни условия на труд имат потенциал да подобрят здравословното състояние и благосъстоянието на обществото като цяло.Нашият общ подход следва две основни линии на развитие. На първо място, целим да насочваме и привличаме за каузата всички, които могат да окажат въздействие върху здравословните и безопасни условия на труд, и на второ място, да налагаме спазване на законодателството за здравословни и безопасни условия на труд там, където на това не се обръща сериозно внимание.


Focal points' contact details

 • Health and Safety Authority
  3rd floor, Hebron House, Hebron Road
  R95 T91Y
  Kilkenny
  Ireland
  Contact person: Gavin LONERGAN
  E-mail address:
  gavin [at] hsa.ie