You are here

Италия

IИнституционалната система по безопасни и здравословни условия на труд в Италия е отговорност на Министерството на труда и здравеопазването в координация с Регионалните координационни комитети и социалните партньори. Компетенциите й са във връзка с осъществяване на консултация на законодателно равнище, надзор, насърчаване на здравето и подпомагане на предприятията.


Националната информационна система за профилактика на работното място (SINP) (съставена от: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, региони и автономни провинции Тренто и Болцано, INAIL и съвместните органи и институции в сектора, в сътрудничество със CNEL) има задачата да направлява, планира и оценява ефективността на превантивните мерки срещу злополуки и професионални болести, както и да управлява дейностите по надзора чрез разширяване на документацията по темата и създаване на хармонизирани бази данни.


Националният координатор на Италия се представлява от Inail, който координира националната мрежа на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.


Данни за контакт с фокусните точки

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Piazzale Giulio Pastore, 6
00144 Rome
Италия
Contact person:
Ester ROTOLI
Tel: +39 06 54874196
Адрес на електронна поща: f [dot] grosso [at] inail [dot] it