Малта

Националният субект, отговарящ за безопасните и здравословни условия на труд в Малта, е Органът за безопасни и здравословни условия на труд (OSH), сформиран със Закона за безопасни и здравословни условия на труд XXVII от 2000 г. Органът се състои от членове на борда, назначени от министъра в консултация с тристранните членове, които са представлявани основно от работодатели, служители и съюзи. Освен това той включва изпълнителен орган, който изпълнява следните функции: • прилага разпоредбите на Закон XXVII от 2000 г. и на всички наредби или заповеди, изготвени във връзка с него;
 • изготвя стратегии в консултация с главния изпълнителен служител, чрез които може да се прилага общата национална политика относно безопасните и здравословни условия на труд;
 • консултира министъра, отговарящ за безопасните и здравословни условия на труд, във връзка с изготвянето на наредби за насърчаване, поддържане и защитаване на високо ниво на безопасни и здравословни условия на труд;
 • наблюдава спазването на съответното законодателство за безопасните и здравословни условия на труд и предприема принудително изпълнение;
 • изготвя наредби и кодекси с практики, необходими за насърчаване, поддържане и защитаване на високо ниво на безопасните и здравословни условия на труд;
 • насърчава разпространението на информация, свързана със здравето и безопасността при работа, и методите, необходими за предпазване от трудова злополука, увреждане на здравето или смърт;
 • насърчава образованието и обучението по безопасни и здравословни условия на труд и по спешно реагиране и оказване на първа помощ на работните места; h) сравнява и анализира информация и статистика относно трудови злополуки, увреждане на здравето или смърт и по въпроси, имащи отношение към здравето и безопасността при работа;
 • води регистри на заводи, инсталации, оборудване, машини, изделия, вещества или химикали, предназначени за използване при работа, които според мнението на Органа представляват сериозен риск за безопасните и здравословни условия на труд;
 • извършва разследване по всякакви въпроси, свързани с безопасните и здравословни условия на труд, както и разследвания с цел проверка на нивото на безопасните и здравословни условия на труд, осигурено на всяко работно място;
 • насърчава и извършва научни изследвания, насочени към по-добри методи за превенция на здравословни проблеми, нараняване или смърт, свързани с работата;
 • води регистри на лица, компетентни да извършват консултации по въпроси, свързани със безопасните и здравословни условия на труд.

Focal points' contact details

 • Occupational Health and Safety Authority
  17 Edgar Ferro Street
  PTA 1533
  Pieta'
  Malta
  Contact person: Melhino MERCIECA
  E-mail address:
  melhino.mercieca [at] gov.mt