You are here

Испания

Фокусен център на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа В Испания предотвратяването на рисковете на работното място се регулира от Закон 31/95 и от разпоредбите за неговото допълнение и изменение. Обществените органи ръководят политиката в областта на превенцията на рисковете на работното място с цел стимулиране и подобряване на условията на труд, контролиране на дейностите на публичните администрации, които имат компетенции по въпросите на превенцията, и участие на работодателите и служителите в тези дейности посредством представителни организации.Публичните администрации с компетенции по трудови въпроси изпълняват следните функции: насърчаване на превенцията, технически консултации, наблюдение и контрол на прилагането на законодателството в областта на рисковете при работа и санкциониране на нарушенията, извършени в противоречие на закона. Националният институт за безопасност и здраве при работа (INSHT) е научният и технически орган на Главната държавна администрация.По отношение на институциите на Европейския съюз, и по-специално на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и нейните мрежи, той изпълнява функциите на национален фокусен център и гарантира координирането и разпространението на информация на национално ниво.


Данни за контакт с фокусните точки

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Torrelaguna 73
28027 Madrid
Испания
Contact person:
Belén PEREZ AZNAR
Tel: 91 3634 289
Адрес на електронна поща: pfocalagenciaeuropea [at] inssbt [dot] meyss [dot] es