Швейцария

Два основни закона регулират БЗР в Швейцария. Законът за труда разглежда работното време, защитата на здравето, строителните стандарти за работното място и личната защита. Законът за осигуряване срещу злополуки разглежда предотвратяването на трудови злополуки и заболявания, които се причиняват почти във всички случаи от фактори, свързани с работата. Кантонните инспекции по труда, SUVA (главният орган за осигуряване срещу злополуки) и Държавният секретариат по икономическите въпроси (Seco), отговарят за прилагането на законите. Координационна комисия (EKAS) наблюдава и финансира инспекционната система за предотвратяване на злополуки.Социалните партньори имат свои представители в EKAS и във Федералната комисия по труда, която разработва общите закони за защита на здравето.Дружества с по-висок риск от инциденти и над 10 служители са длъжни да се консултират със службите за БЗР.


Focal points' contact details

 • State Secretariat for economic affairs SECO
  Holzikofenweg 36
  3003
  Bern
  Switzerland
  Contact person: Vesna SORMAZ
  E-mail address:
  vesna.sormaz [at] seco.admin.ch