Кипър

Националният фокусен център на Кипър е Отдела за трудова инспекция.Отделът работи под ръководството на Министерството на труда и социалните грижи. Основната цел на отдела в областта на безопасността и здравето при работа е да гарантира уместни и подходящи нива на здравословни и безопасни условия на труд с цел отстраняване или рязко намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания и да защитава обществеността от рискове, произтичащи от трудови дейности.Като фокусен център отделът отговаря за организирането на националната информационна мрежа и участва в подготовката и реализирането на програмата на Агенцията. Националната информационна мрежа включва социалните партньори, както и други организации със специални интереси в областта на безопасността и здравето при работа.Отделът участва в организирането на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, открива Конкурса за европейска добра практика в областта на безопасността и здравето при работа. Освен това отделът участва активно в заседанията на фокусните центрове и в Административния съвет на Агенцията, както и в заседанията на експертните групи.


Focal points' contact details

 • Department of Labour Inspection, Ministry of Labour and Social Insurance
  12 Apelli Street
  1080
  Nicosia
  Cyprus
  Contact person: Olga NICOLAIDOU
  E-mail address:
  onicolaidou [at] dli.mlsi.gov.cy