You are here

Швеция

Шведското правителство и парламента са възложили на нас, шведския орган по работна среда, задачата да гарантираме, че работната среда отговаря на изискванията на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд, за да може всички да работят в добро и постоянно подобряващо се обкръжение. Шведският закон за работната среда е рамков закон. По-подробните разпоредби се намират в издаваните от нас наредби. Ние действаме и като шведски национален координатор за Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и координираме представителите на правителството, работодателите и работещите в мрежа от партньори.Ние представляваме шведското правителство в консултативния комитет по безопасни и здравословни условия на труд (ACSH). Това е тристранен комитет, който подпомага Европейската комисия, като подготвя, прилага и оценява всички дейности по безопасни и здравословни условия на труд.Ние сме представени и във Висшия комитет на инспекторатите по труда (SLIC). Комитетът съветва Европейската комисия и е съставен от висши длъжностни лица от органите по безопасни и здравословни условия на труд в държавите-членки или равностойни на тях структури.


Данни за контакт с фокусните точки

Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
SE-112 79 Stockholm
Швеция
Contact person:
Mats RYDERHEIM
Tel: +46 10 730 96 87
Адрес на електронна поща: mats [dot] ryderheim [at] av [dot] se