Швеция

Шведската агенция за експертиза в областта на работната среда — Mynak, е националната фокусна точка на Швеция за Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и представлява шведското правителство и парламента от 2019 г.

С функциите си на фокусна точка Mynak координира представители на правителството, работодателите и наетите лица, с цел засилване на работата в национален и международен план в областта на здравето и безопасността на работното място.

Шведската агенция за експертиза в областта на работната среда е национален център за знания в областта на здравословните и безопасни условия на труд и има за задача:

 • да събира, обединява и разпространява съществуващите базирани на научни изследвания знания за труда и работната среда;
 • да извършва оценка и анализ на ефекта от проведени реформи и правителствени инициативи;
 • да подпомага определянето и намирането на решения за пропуските в знанието и областите за развитие;
 • да наблюдава и насърчава развитието на знанията в национален и международен план;
 • да следи и насърчава развитието на организации по трудова медицина.

Focal points' contact details

 • Swedish Agency for Work Environment Expertise
  Norra Slottsgatan 8
  803 20
  Gävle
  Sweden
  Contact person: Therese FLORENTIN
  E-mail address:
  Therese.Florentin [at] mynak.se