You are here

Турция

В Турция здравословните и безопасни условия на труд попадат в сферата на работа на Министерството на труда и социалната сигурност. Четири са основните участници в системата за безопасност и здраве при работа в Турция, които работят по проблеми, свързани с БЗР, в рамките на министерството.  • Генералната дирекция по БЗР, която е фокусен център на мрежата на Агенцията, работи по законодателството, изработването на политики, упълномощаването на отделни лица, институции и организации, работещи в областта на БЗР, повишаването на осведомеността и информационните дейности, националното и международното сътрудничество и координирането на националната мрежа за БЗР в Турция. Центърът за безопасност и здраве при работа (ISGUM), свързан орган към ГДБЗР, извършва измервания на работното място и определя стандартите за измерванията.
  • Съветът на инспекцията по труда инспектира спазването на разпоредбите за БЗР на работните места.
  • Центърът за обучение и изследване за трудова и социална сигурност (ÇASGEM), освен обученията, свързани с професионалния живот, организира обучението на специалисти и други целеви групи във връзка с БЗР.
  • Социалноосигурителният институт (SGK) събира и анализира данни за професионалния живот, осигурява статистика по отношение на заетостта и компенсациите в случай на професионални заболявания или трудови злополуки.

Данни за контакт с фокусните точки

Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi
Inönü Bulvari, I Blok, No. 42, Kat. 4
06100 Emek Ankara
Турция
Contact person:
Orhan KOÇ
Адрес на електронна поща: orhan [dot] koc [at] csgb [dot] gov [dot] tr