You are here

Хърватия

Министерството на икономиката, труда и предприемачеството е основният административен орган за защита на безопасните и здравословни условия на труд в Република Хръватия. Още три институции се включват в дейността по защита на безопасните и здравословни условия на труд.  • Следва Хърватският институт за защита на здравето и безопасните условия на труд, който предлага професионална помощ и е под контрола на Министерството на здравеопазването и социалните грижи и Министерството на икономиката, труда и предприемачеството.
  • Хърватският институт за здравно осигуряване и защита на здравословните условия на труд е институция, която финансира защитата на здравословните и безопасни условия на труд и е под контрола на Министерството на здравеопазването и социалните грижи.
  • Службата на държвания инспекторат е държавна административна организация на пряко подчинение на правителството на Република Хърватия и извършва проверки относно спазването на правилата и състоянието на безопасността при работа.

Данни за контакт с фокусните точки

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Хърватия
Contact person:
Nenad MARINIĆ
Tel: +385 1 6109 230
Адрес на електронна поща: nenad [dot] marinic [at] mrms [dot] hr