Хърватия

Министерството на труда, пенсионната система, семейството и социалната политика е основният административен орган, отговорен за безопасността и здравето при работа в Република Хърватия. Сътрудничи си тясно с Министерството на здравеопазването в областта на БЗР. За спазването на безопасността и здравето при работа следят други три институции:

 • Държавният инспекторат е централен държавен орган, който извършва инспекции в 10 области, включително в областта на труда и БЗР. Съществуват 17 инспекции за различни области, включително Инспекцията по труда, която отговаря за труда и БЗР.
 • Хърватският институт за обществено здравеопазване е водеща институция в областта на общественото здравеопазване в страната. В рамките на института има отдел за професионално здраве, чиято цел е да подобри качеството на здравето на работниците.
 • Хърватският фонд за здравно осигуряване е в системата на Министерството на здравеопазването и финансира дейностите за защитата на здравето и безопасността при работа. 

Focal points' contact details

 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
  Ulica grada Vukovara 78,
  10 000
  Zagreb
  Croatia
  Contact person: Marina PRELEC
  E-mail address:
  marina.prelec [at] mrosp.hr