Словакия

Органите на държавната администрация в областта на инспекцията на труда са Министерството на труда, социалните въпроси и семейството на Словашката република, Националният инспекторат по труда, чието седалище е в Кошице и осем инспектората по труда, които са разположени и притежават компетентност за териториите, съответстващи на осемте административни региона в Словашката република.Европейската агенция за безопасност и здраве при работа има изградена мрежа от национални координатори във всички държави-членки на ЕС. В Словашката република Националният инспекторат по труда действа като национален координатор. Основната му задача е да изработва материали и да разпространява информация във връзка с безопасните и здравословни условия на труд на национално равнище.


Focal points' contact details

 • National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
  Masarykova 10
  04001
  Kosice
  Slovakia
  Contact person: Ladislav KEREKEŠ
  E-mail address:
  osha [at] safework.gov.sk