You are here

Словакия

Органите на държавната администрация в областта на инспекцията на труда са Министерството на труда, социалните въпроси и семейството на Словашката република, Националният инспекторат по труда, чието седалище е в Кошице и осем инспектората по труда, които са разположени и притежават компетентност за териториите, съответстващи на осемте административни региона в Словашката република.Европейската агенция за безопасност и здраве при работа има изградена мрежа от национални координатори във всички държави-членки на ЕС. В Словашката република Националният инспекторат по труда действа като национален координатор. Основната му задача е да изработва материали и да разпространява информация във връзка с безопасните и здравословни условия на труд на национално равнище.


Данни за контакт с фокусните точки

National Labour Inspectorate / Národný inšpektorát práce
Masarykova 10
04001 Kosice
Словакия
Contact person:
Laurencia JANČUROVÁ
Tel: +421 55 7979927
Адрес на електронна поща: laurencia [dot] jancurova [at] ip [dot] gov [dot] sk