Portugalsko

Portugalské koordinačné stredisko riadi ACT, čo je orgán pre podmienky pri práci, ktorý priamo podlieha ministerstvu pre solidaritu, zamestnanie a sociálnu bezpečnosť, má však administratívnu nezávislosť na celom kontinentálnom území. Hlavnou úlohou orgánu ACT je propagovať zlepšovanie pracovných podmienok, a to propagovaním politiky prevencie profesijných rizík a kontrolou dodržiavania pracovných noriem a zákonov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci vo všetkých aktívnych sektoroch i v službách centrálnej a miestnej samosprávy vrátane štátnych inštitúcií. Keďže je ACT tripartitný orgán, pracuje so sociálnymi partnermi (ktorí sa zúčastňujú na poradenskom zbore), aby bolo možné podeliť sa o dobrú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a propagovať európske kampane.


Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt