You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?
25/05/2016

On 25 May 2016, six organisations, including EU-OSHA, the European Commission and the European social partners signed a Covenant agreeing to participate in a new Roadmap for a scheme to reduce exposures to carcinogens in the workplace. The initiative starts with the Netherlands EU Presidency in 2016 and is supported by the Austrian EU Presidency in 2019.

Tlačové správy

15/04/2016 - 11:30

V Bruseli dnes Európska komisia a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EÚ-OSHA) v spolupráci s holandským predsedníctvom EÚ odštartovali dvojročnú celoeurópsku kampaň:Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny, ktorá je najväčšou svetovou kampaňou v tejto oblasti. Kampaň zameraná na udržateľnú prácu a bezpečnosť a ochranu zdravia na pracoviskách v kontexte starnúcej pracovnej sily je dobrou príležitosťou na pripomenutie, že súčasní mladí pracovníci sú staršími pracovníkmi zajtrajška.

30/03/2016 - 02:00

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes uverejňuje prehľad druhého Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2), v rámci ktorého sa v roku 2014 uskutočnili rozhovory s takmer 50 000 podnikmi z 36 európskych krajín. Hlavné témy zahŕňajú všeobecne riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), konkrétne riadenie psychosociálnych rizík a participáciu zamestnancov na BOZP.