You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?
09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

Dňa 5. júna agentúra EU-OSHA usporiadala stretnutie pri príležitosti 25. výročia spolupráce s partnermi na bezpečnejšej, zdravšej a produktívnejšej Európe.

Počas príhovorov a diskusií členov siete agentúry EU-OSHA, v ktorých sa bilancovalo uplynulé obdobie a poskytol sa náhľad do budúcnosti, vládla skutočne jedinečná atmosféra.

Radi by sme sa poďakovali všetkým účastníkom, ktorí prispeli k vytvoreniu výnimočnej atmosféry.

Pozrite si video s tým najzaujímavejším z podujatia

Tlačové správy

25/06/2019 - 01:15

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) víta realizáciu projektu interaktívneho hodnotenia rizík online (OiRA) v spoločnosti nadnárodného výrobcu automobilov Daimler. Na základe platformy OiRA nemecký odbor pre bezpečnosť a zdravie spoločnosti vyvinul nástroj na hodnotenie rizík na pracovisku a prispôsobil ho na konkrétne využitie spoločnosťou.