Tlačové stredisko

Čo je nové?

„Napríklad v rokoch 1998 až 2019 sa počet pracovných úrazov, ktoré nemali smrteľné následky, v EÚ znížil o 58 %, zatiaľ čo počet smrteľných úrazov...

Pre nadchádzajúcu kampaň Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2023 – 2025, ktorá je zameraná na digitálne technológie na pracovisku, sme pre...

Zavedením digitálnych monitorovacích systémov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), ako sú aplikácie, fotoaparáty a nositeľné zariadenia...

Vďaka kvalitným poznatkom o prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy od špičkových odborníkov a rozhodovacích subjektov bol samit agentúry EU...

Hlavní odborníci a riadiaci pracovníci sa 14. a 15. novembra stretnú v Bilbau, aby diskutovali o hlavných výsledkoch kampane a vymenili si názory na...