Tlačové stredisko

Čo je nové?

Source: photo by Ugo Caselli

15/10/2020
Poľnohospodárstvo je odvetvie s jedným z najvyšších výskytov poškodení podporno-pohybovej sústavy, pretože tradične zahŕňa manipuláciu s ťažkým...
12/10/2020
Bolesť chrbta? Bolesť krku spôsobená prácou? Nie ste v tom sami. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala svoju...
02/10/2020
Všetky užitočné informácie o kampani Zdravé pracoviská 2020 – 2022 nájdete na jej novom viacjazyčnom webovom sídle. Kampaňou Zdravé pracoviská...

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

10/09/2020
Pracovné exoskeletony sú pomocné nositeľné zariadenia, ktoré znižujú fyzickú záťaž pri práci. Ponúkajú riešenia tam, kde iné technické, organizačné...

 © EU-OSHA

03/09/2020
Vzhľadom na blížiaci sa oficiálny začiatok kampane Zdravé pracoviská 2020 – 2022 sa uskutoční virtuálna schôdza partnerov kampane určená zástupcom...

Pages

Pages