Tlačové stredisko

Čo je nové?

Tlačové správy

17/09/2019 - 01:30

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v rámci 14. ročníka svojej súťaže o cenu za dobrú prax vyhlasuje ocenené a uznané príklady z organizácií, ktoré uplatňujú inovačný prístup k úspešnému boju proti rizikám, ktoré predstavujú nebezpečné látky. Cieľom súťaže je oceniť organizácie, ktoré napĺňajú výnimočné záväzky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), a podporovať postupy, ktoré chránia pracovníkov a zvyšujú produktivitu.

25/06/2019 - 01:15

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) víta realizáciu projektu interaktívneho hodnotenia rizík online (OiRA) v spoločnosti nadnárodného výrobcu automobilov Daimler. Na základe platformy OiRA nemecký odbor pre bezpečnosť a zdravie spoločnosti vyvinul nástroj na hodnotenie rizík na pracovisku a prispôsobil ho na konkrétne využitie spoločnosťou.