You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?

Tlačové správy

20/01/2017 - 01:30

Predmetom projektu s názvom Bezpečnejšie a zdravšia práca v každom veku sú demografické trendy, problémy a súčasné stratégie a politiky zamerané na bezpečné a zdravé starnutie v práci. Zistenia sú teraz dostupné online a môžete si ich ľahko pozrieť pomocou jednoduchého interaktívneho nástroja na vizualizáciu.

 

11/11/2016 - 01:30

Zwischen den Stühlen (Byť učiteľom) v réžii Jakoba Schmidta z Nemecka získal tohoročnú filmovú cenu kampane Zdravé pracoviská. Cena podporovaná Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za najlepší film o problematike súvisiacej s prácou bola udelená na medzinárodnom lipskom festivale dokumentárneho a animovaného filmu (DOK Leipzig). Film rozpráva o náročných pracovných podmienkach mladých učiteľov.