Tlačové stredisko

Čo je nové?

© EU OSHA / Gael Kerbaol

04/08/2020
Cancer is estimated to be the leading cause of work-related deaths in the EU. A large proportion of cancers may be linked to exposure to carcinogens...

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

30/07/2020
Policajt, recepčná pracovníčka a podiater, všetci s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, diskutujú o svojich skúsenostiach zo štúdie najviac...
28/07/2020
Nová správa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prináša prehľad výsledkov veľkého projektu zameraného na riešenie...

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

23/06/2020
Fyzicky náročná práca, akou je manipulácia s pacientmi, je dôležitý rizikový faktor poškodení podporno-pohybovej sústavy a stáva sa čoraz častejšou...

© iStock.com/andresr

09/06/2020
V novej správe sú zhrnuté výsledky viacročného projektu agentúry EU-OSHA, ktorý sa zameral na výskum, politiku a prax v oblasti prevencie poškodení...

Pages

Pages