Tlačové stredisko

Čo je nové?
25/05/2020
Počas európskeho týždňa boja proti rakovine od 25. do 31. mája sa pozornosť upriami na zvýšenie informovanosti o prevencii rakoviny, prístupe k...

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

20/05/2020
Čo je skutočne účinné pri riešení poškodení podporno-pohybovej sústavy? Naša nová správa prináša 25 rôznych iniciatív zo 14 krajín, medzi ktoré...

© EU-OSHA

13/05/2020
Barometer BOZP je prvý nástroj na vizualizáciu údajov s aktuálnymi informácii o stave a trendoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v...
08/05/2020
V reakcii na výsledky prieskumu komisár EÚ pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit uviedol: „Ochrana a presadzovanie BOZP zamestnancov,...

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

06/05/2020
Cieľom najnovšieho výskumu agentúry EU-OSHA je zistiť, prečo napriek veľkému legislatívnemu úsiliu v oblasti prevencie zostávajú poškodenia podporno-...

Pages

Pages