You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?

Tlačové správy

04/04/2017 - 01:30

V novej správe agentúra EÚ-OSHA podrobne opisuje zistenia svojej kvalitatívnej štúdie o participácii zamestnancov a konzultácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). V štúdii, ktorá nadväzuje na druhý Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2) agentúry EÚ-OSHA, sa uvádza, že zastúpenie zamestnancov v oblasti BOZP v celej Európe klesá, zatiaľ čo mechanizmy riadené manažmentom pre participáciu v oblasti BOZP sú na vzostupe. V štúdii sa skúmajú určujúce faktory týchto zmien a ich možné následky.

20/01/2017 - 01:30

Predmetom projektu s názvom Bezpečnejšie a zdravšia práca v každom veku sú demografické trendy, problémy a súčasné stratégie a politiky zamerané na bezpečné a zdravé starnutie v práci. Zistenia sú teraz dostupné online a môžete si ich ľahko pozrieť pomocou jednoduchého interaktívneho nástroja na vizualizáciu.