You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?
15/05/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Používanie veľkých dát v kombinácii s technológiami strojového učenia sa stáva realitou na európskych pracoviskách. V dvoch nových prognostických diskusných dokumentoch sa skúmajú prínosy a možné riziká využitia týchto digitálnych technológií pre bezpečnosti a ochranu zdravia na pracovisku. Prvý článok venovaný využitiu veľkých dát na zefektívnenie inšpekcií sa zameriava na lepšiu identifikáciu objektov na kontrolu bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Tlačové správy

29/11/2018 - 01:45

V novej správe EU-OSHA uverejňuje zistenia hlavného dvojročného prognostického projektu o účinkoch digitalizácie na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) v EÚ. Konečné výsledky tohto prognostického projektu zdôrazňujú rozvoj technológií s podporou IKT, potenciálny vplyv týchto technológií na charakter a organizáciu práce, ako aj súvisiace výzvy a príležitosti v oblasti BOZP.