Tlačové stredisko

Čo je nové?

Agentúra EU-OSHA víta oficiálnych partnerov kampane – organizácie z rôznych sektorov v celej Európe vrátane spoločností a združení z verejného aj...

Tento prieskum je príležitosťou pre partnerov a používateľov práce agentúry, aby poskytli spätnú väzbu na našu organizáciu a jej činnosť. Spätná väzba...

Po pandémii sa potreba riešiť duševné zdravie súvisiace s prácou stala ešte naliehavejšou. Najnovšia správa agentúry EU-OSHA ponúka podrobnú analýzu...

Podľa strategického rámca EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2021 – 2027 prispievajú karcinogény v EÚ ročne k približne 100 000...

V rámci Európskeho roka zručností , konferencia „Zručnosti, zručnosti, zručnosti! Zručnosti pre ľudí, zručnosti pre konkurencieschopnosť, zručnosti...