You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?

Tlačové správy

29/11/2018 - 01:45

V novej správe EU-OSHA uverejňuje zistenia hlavného dvojročného prognostického projektu o účinkoch digitalizácie na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) v EÚ. Konečné výsledky tohto prognostického projektu zdôrazňujú rozvoj technológií s podporou IKT, potenciálny vplyv týchto technológií na charakter a organizáciu práce, ako aj súvisiace výzvy a príležitosti v oblasti BOZP.