Tlačové stredisko

Čo je nové?

Zavedením digitálnych monitorovacích systémov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), ako sú aplikácie, fotoaparáty a nositeľné zariadenia...

Vďaka kvalitným poznatkom o prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy od špičkových odborníkov a rozhodovacích subjektov bol samit agentúry EU...

Hlavní odborníci a riadiaci pracovníci sa 14. a 15. novembra stretnú v Bilbau, aby diskutovali o hlavných výsledkoch kampane a vymenili si názory na...

Dnes sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rámci ktorého budú prebiehať stovky podujatí, iniciatív a propagačných akcií...

Výsledky nového výskumu agentúry EU-OSHA prinášajú dôkazy o prepojení medzi psychosociálnymi rizikovými faktormi poškodeniami podporno-pohybovej...