You are here

Tlačové stredisko

Tlačové správy

03/11/2015 - 14:00

V rámci samitu Zdravé pracoviská 2015 v španielskom meste Bilbao Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnešným dňom uzatvára svoju dvojročnú kampaň s názvom Bez stresu. Viac ako 300 delegátov z celej Európy si premieta úsilie, ktoré bolo od uvedenia kampane v apríli 2014 vynaložené v záujme zvýšenia informovanosti o pracovnom strese a psychosociálnych rizikách, ako aj ich riadenia.