You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?
15/04/2016

Agentúra EU-OSHA spolu s Európskou komisiou a holandským predsedníctvom Rady EÚ uvedie dňa 15. apríla 2016 v Bruseli svoju kampaň na roky 2016 – 2017: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Táto nová kampaň je zameraná na udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života a poukazuje na dôležitosť prevencie rizík v priebehu osobnej kariéry.

Tlačové správy

15/04/2016 - 11:30

V Bruseli dnes Európska komisia a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EÚ-OSHA) v spolupráci s holandským predsedníctvom EÚ odštartovali dvojročnú celoeurópsku kampaň:Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny, ktorá je najväčšou svetovou kampaňou v tejto oblasti. Kampaň zameraná na udržateľnú prácu a bezpečnosť a ochranu zdravia na pracoviskách v kontexte starnúcej pracovnej sily je dobrou príležitosťou na pripomenutie, že súčasní mladí pracovníci sú staršími pracovníkmi zajtrajška.

30/03/2016 - 02:00

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) dnes uverejňuje prehľad druhého Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2), v rámci ktorého sa v roku 2014 uskutočnili rozhovory s takmer 50 000 podnikmi z 36 európskych krajín. Hlavné témy zahŕňajú všeobecne riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), konkrétne riadenie psychosociálnych rizík a participáciu zamestnancov na BOZP.