You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?
06/11/2018

Film Marina si odniesol cenu za najlepší film s tematikou práce. Film sa zaoberá vykorisťovaním žien, ktoré sa sťahujú z krajín východnej Európy, aby si našli prácu v oblasti starostlivosti na západe.

Tohtoročného víťaza vyhlásili na 61. Medzinárodnom lipskom festivale dokumentárnych a animovaných filmov (DOK Leipzig).

Film Silvie Bellottiovej Otvorené pre verejnosť (Open to the Public) získal osobitné ocenenie.

Tlačové správy

22/10/2018 - 01:45

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) s partnermi každý rok organizuje európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podujatia na zvyšovanie informovanosti v Európskej únii i mimo nej. Popri iných zaujímavých aktivitách je hlavnou témou tohtoročného týždňa od 22. do 26. októbra kontrola nebezpečných chemických látok na pracovisku.