Tlačové stredisko

Čo je nové?
12/11/2019
Poprední odborníci a osoby prijímajúce rozhodnutia v oblasti BOZP z celej Európy spájajú svoje sily s inštitúciami EÚ a národnými kontaktnými...
05/11/2019
Víťazný film rozpráva príbeh mladého muža Antonina, ktorý po dlhej chorobe trpí únavou a nastupuje do práce v útulku pre vtáky. Vo filme sa spája...
21/10/2019
Milióny zamestnancov v Európe sa často dostávajú do kontaktu s nebezpečnými látkami na pracovisku a takéto látky sa čoraz častejšie používajú...
17/09/2019
Súťaž na roky 2018 – 2019 tvorí kľúčovú súčasť kampane agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky . Výkonná riaditeľka EU-OSHA Dr...
25/06/2019
Agentúra EU-OSHA aj spoločnosť Daimler spoločne podporujú globálny systém Vision Zero , ktorý sa zakladá na presvedčení, že všetkým nehodám,...

Pages

Pages