Tlačové stredisko

Čo je nové?

Predchádzanie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy súvisiacim s prácou je úlohou nás všetkých! Agentúra EU-OSHA a jej partneri si pripomínajú...

diver2

Novým prehľadom literatúry sa sledujú problémy tých, ktorí pracujú pre digitálne platformy, počínajúc nedostatočnou sociálnou ochranou a digitálnym...

Join our partners to mark the European Week

Európsky týždeň, ktorý je významným míľnikom aktuálnej kampane Zdravé pracoviská venovanej poškodeniam podporno-pohybovej sústavy, každoročne...

Podpora spravodlivých a bezpečných pracovných podmienok pre sezónnych pracovníkov v EÚ je cieľom kampane Práva pre všetky ročné obdobia Európskeho...

Agentúra EU-OSHA sa v čase od 20. do 23. septembra pripojí k viac ako 150 odborníkom, ktorí budú v rámci technických stretnutí, sympózií, hlavných...