You are here

Tlačové stredisko

Čo je nové?
08/11/2016

Na pochopenie nákladov spojených s chorobami z povolania a úmrtiami súvisiacimi s prácou a skutočných prínosov dobrého riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú potrebné kvalitné údaje.

Agentúra EÚ-OSHA rieši túto problematiku v dvojstupňovom projekte „Náklady a prínosy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“, ktorého cieľom je vytvoriť model ekonomických kalkulácií na spoľahlivé odhady nákladov.

Tlačové správy

11/11/2016 - 01:30

Zwischen den Stühlen (Byť učiteľom) v réžii Jakoba Schmidta z Nemecka získal tohoročnú filmovú cenu kampane Zdravé pracoviská. Cena podporovaná Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za najlepší film o problematike súvisiacej s prácou bola udelená na medzinárodnom lipskom festivale dokumentárneho a animovaného filmu (DOK Leipzig). Film rozpráva o náročných pracovných podmienkach mladých učiteľov. 

 

24/10/2016 - 07:00

Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – 24. októbra – 28. októbra 2016 – kľúčová časť kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie sa začína dnes. Prostredníctvom viac ako stovky podujatí, ktoré sa tento týždeň konajú po celej Európe, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a jej sieť partnerov zdôrazňujú, že je dôležité zaistiť bezpečné a dobré zdravotné podmienky  počas celého pracovného života.