Tlačové stredisko

Čo je nové?

Podľa strategického rámca EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2021 – 2027 prispievajú karcinogény v EÚ ročne k približne 100 000...

V prostredí, kde viac ako 80 % podnikov v EÚ využíva osobné počítače, notebooky, tablety, smartfóny a iné mobilné zariadenia, zaujíma nová kampaň...

V rámci Európskeho roka zručností , konferencia „Zručnosti, zručnosti, zručnosti! Zručnosti pre ľudí, zručnosti pre konkurencieschopnosť, zručnosti...

Už čoskoro sa začne nová kampaň Zdravé pracoviská. Tento najnovší ročník je zameraný na bezpečnú a zdravú prácu v digitálnej dobe a predstaví ho...

Brussels, 20 September 2023 – The European Parliament hosted today the landmark event “Skills, skills, skills! Skills for people, skills for...