O agentúre EU-OSHA

Zistite, kto sme, čo robíme, aká je naša organizácia, naše vízie a poslanie.

Agentúra EU-OSHA je informačná agentúra európskej únie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Naša práca prispieva k strategickému rámcu Európskej komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na roky 2014 – 2020 a k ostatným relevantným stratégiám a programom EÚ, ako je stratégia Európa 2020.

V tejto sekcii sa môžete dočítať o našich hlavných aktivitách a opatreniach v oblasti riadenia. Naša tlačová kancelária ponúka všetku podporu, ktorú potrebujete na informovanie o BOZP. Kontaktujte nás alebo si prečítajte najnovšie príbehy. Môžete získať aj ďalšie informácie o národných kontaktných miestach , ktoré s nami spolupracujú na dosiahnutí našich cieľov. Prípadne máte sami záujem o spoluprácu s nami? Či už chcete predložiť ponuku alebo sa uchádzať o zamestnanie, v tejto sekcii nájdete potrebné informácie.

 

Share this on: