Vo viacjazyčnom tezaure agentúry EU-OSHA s terminológiou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa nachádzajú pojmy zoradené v hierarchickom usporiadaní. Obsahuje synonymá a antonymá týchto pojmov a niektoré definície.

Prevziať
InfoKompletný tezaurus pojmov agentúry EU-OSHA si môžete prevziať vo formáte excel. Vyberte si jazyk z rámčeka.

Tezaurus agentúry EU-OSHA