Vývoj v oblasti IKT a digitalizácie práce

Developments in ICT and digitalisation of work

Vytvorenie európskeho jednotného digitálneho trhu je jednou z desiatich najdôležitejších priorít Európskej komisie.

Prognostický projekt agentúry EU-OSHA  sa zameriava na vplyv rýchleho rozvoja digitálnych technológií na prácu, vrátane umelej inteligencie a robotiky, a na potenciálny výsledný vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Cieľom tohto projektu je poskytnúť orgánom EÚ prijímajúcim rozhodnutia, vládam členských štátov, odborovým zväzom a zamestnávateľom informácie, ktoré potrebujú, pokiaľ ide o zmeny v digitálnych technológiách, ich vplyv na povahu a organizáciu práce, ako aj vznikajúce výzvy pre BOZP, ktoré s tým môžu súvisieť.

Publikácie vydané v rámci výsledkov projektu

Nadväzujúce štúdie, ktoré sa ďalej zameriavajú na dôležité oblasti a výzvy 

Preskúmajte všetky odborné dokumenty na diskusiu o IKT/digitalizácii a BOZP

Týmito činnosťami by sa malo v budúcnosti pokračovať v zaisťovaní bezpečných a zdravých pracovísk v súlade s inteligentným, udržateľným a inkluzívnym rastom v EÚ.