Kariéra

Zamestnanci našej agentúry EU-OSHA pracujú v stimulujúcom a mnohonárodnom pracovnom prostredí. Naše kancelárie sa nachádzajú v kultúrne živom meste Bilbao.

V agentúre EU-OSHA sú všetky druhy profilov, ale všetci naši zamestnanci – od manažérov projektov po úradníkov pre komunikáciu a správcov – majú zručnosti, zanietenosť a nadšenie, ktoré potrebujeme, aby sme pomohli urobiť z Európy bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie miesto na prácu.

Viac informácií o kariére v Európskej únii nájdete na webovej lokalite Európskeho úradu pre výber pracovníkov (European Personnel Selection Office (EPSO).

 

Koho zamestnávame

Pracovné ponuky v agentúre EU-OSHA sú otvorené pre štátnych príslušníkov 28 členských štátov Európskej únie a Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (zmluvné strany dohody o EHP).

EU-OSHA je zamestnávateľ, ktorý uplatňuje princíp rovnosti príležitostí. Uchádzačov o zamestnanie posudzujeme bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, rasový, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženské vyznanie alebo presvedčenie, politický alebo iný názor, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, pôvod, zdravotné postihnutie, štátnu príslušnosť, vek, sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.

Zoznámte sa s politikou agentúry EU-OSHA v oblasti ochrany údajov.

Rezervný zoznam

Rezervné zoznamy sú zložené z uchádzačov, ktorí prišli na pohovor v čase náborového konania na uverejnené pozície a ktorí dosiahli najlepšie celkové hodnotenie. Uchádzačom v rezervnom zozname môžu byť ponúknuté zmluvy s neskorším dátumom bez následného výberového konania.

V prípade niektorých pracovných miest pre zmluvných zamestnancov môže agentúra EU-OSHA využiť databázu EPSO.

Otvorené pracovné miesta

Vacancies - Evaluation underway

Obsadené pozície

Dobrovoľné prihlášky

Žiaľ, z dôvodu vysokého počtu iniciatívnych žiadostí, ktoré agentúra dostáva, nie je možné venovať každej z nich potrebnú pozornosť. Odporúčame vám preto poslať žiadosť len na konkrétne inzerované pracovné miesta alebo na uverejnené výberové konania.

Upozorňujeme, že nepotvrdzujeme doručenie, ani neodpovedáme na iniciatívne žiadosti o prijatie do zamestnania alebo o stáž.

Enquiries

Na všetky otázky odpovie oddelenie ľudských zdrojov na adrese: recruitment at osha.europa.eu.

Otázky zasielané poštou majú byť adresované na: European Agency for Safety and Health at Work, Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spain