Kariéra

Zamestnanci našej agentúry EU-OSHA pracujú v stimulujúcom a mnohonárodnom pracovnom prostredí. Naše kancelárie sa nachádzajú v kultúrne živom meste Bilbao.

V agentúre EU-OSHA sú všetky druhy profilov, ale všetci naši zamestnanci – od manažérov projektov po úradníkov pre komunikáciu a správcov – majú zručnosti, zanietenosť a nadšenie, ktoré potrebujeme, aby sme pomohli urobiť z Európy bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie miesto na prácu.

Viac informácií o kariére v Európskej únii nájdete na webovej lokalite Európskeho úradu pre výber pracovníkov (European Personnel Selection Office (EPSO).

 

Koho zamestnávame

Pracovné ponuky v agentúre EU-OSHA sú otvorené pre štátnych príslušníkov 27 členských štátov Európskej únie a Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (zmluvné strany dohody o EHP).

EU-OSHA je zamestnávateľ, ktorý uplatňuje princíp rovnosti príležitostí. Uchádzačov o zamestnanie posudzujeme bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, rasový, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženské vyznanie alebo presvedčenie, politický alebo iný názor, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, pôvod, zdravotné postihnutie, štátnu príslušnosť, vek, sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.

Zoznámte sa s politikou agentúry EU-OSHA v oblasti ochrany údajov.

Rezervný zoznam

Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Otvorené pracovné miesta

V súčasnosti nie sú v tejto sekcii voľné žiadne pozície.

Vacancies - Evaluation underway

Obsadené pozície

Dobrovoľné prihlášky

Žiaľ, z dôvodu vysokého počtu iniciatívnych žiadostí, ktoré agentúra dostáva, nie je možné venovať každej z nich potrebnú pozornosť. Odporúčame vám preto poslať žiadosť len na konkrétne inzerované pracovné miesta alebo na uverejnené výberové konania.

Upozorňujeme, že nepotvrdzujeme doručenie, ani neodpovedáme na iniciatívne žiadosti o prijatie do zamestnania alebo o stáž.

Enquiries

Na všetky otázky odpovie oddelenie ľudských zdrojov na adrese: recruitment at osha.europa.eu.

Otázky zasielané poštou majú byť adresované na: European Agency for Safety and Health at Work, Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spain