Practical tools and guidance on dangerous substances

Členské štáty, európske inštitúcie, podnikateľské združenia, sociálni partneri a iné subjekty vypracovali mnohé nástroje a usmerňujúce dokumenty s cieľom pomôcť podnikom pri vykonávaní komplexných a efektívnych hodnotení rizík. Tieto nástroje predstavujú širokú škálu prístupov k efektívnemu kontrolovaniu nebezpečných látok. Často sa vzťahujú na špecifické pracovné operácie, ako napr. plnenie a čerpanie kvapalín alebo zváranie. Ďalšie zdroje poskytujú komplexný prehľad určitej skupiny látok, ako napr. senzibilizátory, alebo poukazujú na typické riziká v určitých sektoroch.

Väčšina týchto nástrojov okrem podpory vysoko kvalitného hodnotenia rizík zahŕňa aj dobré praktické riešenia a objasňuje, ako znížiť riziká v bežných pracovných situáciách, pri ktorých dochádza k expozícii nebezpečným látkam. K dispozícii sú tiež nástroje na podporu konkrétnych subjektom, ako napr. inšpektori práce, malé a stredné podniky a zástupcovia zamestnancov a mnohí ďalší. Oplatí sa teda preskúmať túto stránku, aby ste sa dozvedeli, akú pomoc vám môžu ponúknuť.

Practical tools and guidance on dangerous substances

Clear filter

Resources available (890)

Description

The website provides a summary report and the presentations of a Workshop held in March 2009 on reprotoxic substances and endocrine disrupters at the workplace.  
In the presentations, findings of a report by OSHA were presented and discussed and complemented with inputs from various exports of...

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU
Description

The aims of the guidance document are (1) to assist in the assessment of the risk of hepatitis B and C and HIV infection to healthcare workers and (2) to provide efficient prevention measures for and information on pre- and post-exposure prophylaxis, with particular emphasis on jobs at high risk.

Provider: Országos Epidemiológiai Központ (OEK)
Country: Maďarsko
Description

Workers working in an automotive workshop are exposed to many dangerous substances. The 'Hazardous Substances Check' helps automotive workshops to carry out a risk assessment and to decide on the protective measurements required, depending on the potential hazard. The 'Hazardous Substances Check'...

Provider: Amt für Arbeitsschutz Hamburg
Country: Nemecko
Description

The Nano-Portal 'Safe Handling of Nanomaterials' is the result of a project supported by German Social Accident Insurance (DGUV) and aims to further the knowledge about occupational safety and health in the fields of nanomaterials and nanotechnologies. The portal focuses on:


  • the awareness of...
Provider: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Country: Nemecko
Description

The factsheet explains what respiratory sensitisers are, provides information on the workplaces where they may occur and introduce prevention measures at all levels of the control hierarchy. The factsheet was developed for the 2003 European Week for Safety and Health at Work as part of a series of...

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU
Description

For the 2003 European Week for Safety and Health at Work, EU-OSHA produced a series of factsheets containing information on occupational safety and health specifically in relation to dangerous substances. This factsheet contains information on skin sensitisers as well as preventive measures in...

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU
Description

This factsheet summarises a European Risk Observatory report on young workers, which aims to provide a review of the hazards that young workers are exposed to at work. It does this by analysing statistics and studies, and selected case studies of prevention. Many of the sectors and occupations that...

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU
Description

This factsheet outlines the risks of workers in educational establishments, including in laboratories.

 

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU
Description

This short factsheet provides an overview of the basic risk management related to dangerous substances at the workplace. It briefly describes legal obligations and outlines the process of risk assessment and implementation of preventive measures.

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU
Description

Workplace safety depends on risk awareness. Employers and workers need to know the dangerous substances that exist in the workplace and how to deal with them. This factsheet offers hints for successful communication in the workplace about dangerous substances, including the use of safety data sheets...

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU