Súbory cookies

Táto webová lokalita nastaví dočasné súbory cookies vždy, keď ju navštívite. Súbory cookies sú potrebné na spustenie relácie, neobsahujú však žiadne osobné údaje.

Táto webová lokalita zhromažďuje webové štatistiky prostredníctvom softvéru Matomo, ktorý je v plnom rozsahu prevádzkovaný na serveroch agentúry nachádzajúcich sa na území Európskej únie. Matomo uchováva súbory cookies na vašom počítači, neobsahujú však žiadne osobné údaje. IP adresa je zaznamenaná cez Matomo výlučne na štatistiku geografických údajov (krajina, región a mesto).

Ak nechcete, aby agentúra EU-OSHA sledovala vašu činnosť prostredníctvom softvéru Matomo, môžete ho odmietnuť kliknutím na tento odkaz.