Elektronické usmernenie na riadenie stresu a psychosociálnych rizík

Image
E-guide to managing stress and psychosocial risks

Cieľom tohto elektronického usmernenia je reagovať na potreby zamestnávateľov a ľudí pracujúcich v malých podnikoch, ktorí sa začínajú zaoberať problematikou psychosociálnych rizík na pracovisku a ktorí potrebujú poradiť pri prvých krokoch, najmä pokiaľ ide o:

  • jednoduché vysvetlenia týkajúce sa pojmov pracovný stres a psychosociálne riziká
  • vplyvy na podniky a zamestnancov
  • praktické príklady týkajúce sa spôsobov predchádzania psychosociálnym rizikám a hľadaním riešení na ne