You are here

Verejné obstarávanie

Procurement. Workers in an office

Agentúra EU-OSHA pre svoju organizáciu a svoje fungovanie neustále potrebuje výrobky a služby. Predkladanie ponúk je štruktúrovaný spôsob konzultácie trhu na účel nákupu týchto výrobkov a služieb.

Účel výberového konania na obstarávanie je dvojaký:

  • zabezpečiť transparentnosť operácií
  • získať požadovanú kvalitu služieb, dodávok a práce za čo najlepšiu cenu

Platné nariadenia, konkrétne smernica 2004/18/ES a nariadenie Komisie č. 2342/2002, zaväzujú agentúru EU-OSHA zaručiť čo najväčšiu možnú účasť na výberových konaniach a zmluvách za rovnakých podmienok.

Informácie o tom, ako agentúra EU-OSHA spracováva osobné údaje uchádzačov v súvislosti so zadávaním zákaziek, sú k dispozícii tu:
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s postupmi verejného obstarávania

Dodávatelia agentúry EU-OSHA za rok 2014

Osobitné zmluvy na základe rámcových zmlúv

Zmluvy podpísané v roku 2014 do 60 000 EUR (rokovacie konanie)

Celkový objem osobitných zmlúv za rok 2014 na základe rámcových zmlúv DIGIT

Dodávatelia agentúry EU-OSHA za rok 2013

Osobitné zmluvy na základe rámcových zmlúv

Zmluvy podpísané v roku 2013 do 60 000 EUR (rokovacie konanie)

Celkový objem osobitných zmlúv za rok 2013 na základe rámcových zmlúv DIGIT

Dodávatelia agentúry EU-OSHA za rok 2012

Celkový objem osobitných zmlúv za rok 2012 na základe rámcových zmlúv DIGIT

Otvorené výberové konania

V súčasnosti nie sú pre túto sekciu aktuálne žiadne výzvy.

Vypísané výberové konania

Archivované výzvy