Verejné obstarávanie

Image
Procurement. Workers in an office

Agentúra EU-OSHA neustále potrebuje pre svoju organizáciu a fungovanie tovary a služby. Verejné obstarávanie predstavuje štruktúrovaný spôsob, ako osloviť trh na účely nákupu týchto tovarov a služieb.

Účel výberového konania na obstarávanie je dvojaký:

  • zabezpečiť transparentnosť operácií
  • získať požadovanú kvalitu služieb, dodávok a práce za čo najlepšiu cenu

Na základe platných nariadení ako smernica 2014/24/EÚ, nariadenie č. 966/2012 (Európsky parlament a Rada) a nariadenie č. 1268/2012 (Európska komisia) zmenené nariadením 2015/1929 Európskeho parlamentu a Rady je agentúra EU-OSHA povinná zaručiť v rámci postupov verejného obstarávania a zmlúv čo najširšiu účasť za rovnakých podmienok.

Informácie o tom, ako agentúra EU-OSHA spracováva osobné údaje uchádzačov v súvislosti s verejným obstarávaním, sú k dispozícii tu:
Vyhlásenie o ochrane údajov v súvislosti s postupmi verejného obstarávania

 

    Share this on: