E-guides/e-tools

V našich interaktívnych a viacjazyčných elektronických sprievodcoch a elektronických nástrojoch sa nachádzajú informácie, usmernenia a praktické príklady riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Obsah bol upravený tak, aby sa medzi zamestnancami, pracovníkmi, odborníkmi pre oblasť ľudských zdrojov a BOZP a expertmi v celom rade odvetví v EÚ podporovalo rozširovanie znalostí, pochopenia a informovanosti o súčasných otázkach súvisiacich s BOZP.