E-nástroj pre nebezpečné látky

Používa váš podnik nebezpečné látky? Ste si v plnej miere vedomí svojich zákonných povinností? Náš e-nástroj pre nebezpečné látky vám môže pomôcť. Je to interaktívny webový sprievodca, ktorý zamestnávateľom poskytuje podporu a poradenstvo, ktoré potrebujú na efektívne kontrolovanie nebezpečných látok na pracovisku.

Na základe vložených údajov poskytuje zrozumiteľné základné informácie upravené priamo pre vás a informácie o dobrej praxi, napríklad o rizikách, označovaní, právnych predpisoch, preventívnych opatreniach a mnohé ďalšie informácie. E-nástroj vygeneruje správu týkajúcu sa konkrétnej situácie v oblasti kontroly nebezpečných látok vo vašom podniku vrátane odporúčaní na zlepšenie.