Vedúci pracovníci


Výkonný riaditeľ

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar pracuje v agentúre od roku 1998 a jeho práca sa zameriavala na také oblasti ako koordinácia výskumu a vznikajúce riziká. Mal na starosti prvý Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER). Od roku 2012 do roku 2021 bol vedúcim oddelenia prevencie a výskumu, ktoré pripravuje témy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) pre agentúru. Od roku 2021 až do svojho oficiálneho vymenovania za výkonného riaditeľa v roku 2023 vykonával funkciu dočasného výkonného riaditeľa.

William získal bakalársky titul v odbore práva a magisterský titul (Master of Science) v ergonómii. Pred nástupom do agentúry EU-OSHA pracoval v akademickom výskume a skúmal bezpečnostnú kultúru podnikov a v súkromnom sektore pracoval ako konzultant pre oblasť ergonómie a výskumný manažér pre projekty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vyhlásenie o záujmoch – životopis

Vedúci útvaru pre komunikáciu a propagáciu

Coming soon

Vedúca oddelenia prevencie a výskumu

Coming soon

Vedúca centra pre zdroje a služby

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo nastúpila do agentúry EU-OSHA v septembri 2023. Ako vedúca oddelenia zdrojov a služieb vedie tím, ktorý riadi oblasť personalistiky, financií, verejného obstarávania, dokumentácie, vnútornej kontroly a správy zariadení.

Pred nástupom do agentúry EU-OSHA pracovala Donianzu vyše 16 rokov v Európskej agentúre pre kontrolu rybného hospodárstva (EFCA) vo Vigu, najprv ako vedúca sektora financií a obstarávania a neskôr ako zástupkyňa vedúceho oddelenia zdrojov a IKT.

Vyhlásenie o záujmoch – životopis