Heat at work – Guidance for workplaces

Dusno v práci – Usmernenie pre pracoviská

Keywords:

Teplotný stres predstavuje riziko pre pracovníkov v uzavretých aj otvorených priestoroch vo všetkých odvetviach. Jeho závažnosť závisí od miesta výkonu práce, ale aj od individuálnych charakteristík, napríklad veku, zdravia, sociálno-ekonomického postavenia či dokonca pohlavia. Tieto riziká sa musia zohľadniť v opatreniach zameraných na riešenie a zmierňovanie rizík spojených s prácou v teple.

Táto príručka ponúka pracoviskám praktické – organizačné a technické – tipy na zníženie a riadenie tohto pracovného rizika, ako aj zaškolenie v tejto oblasti. Obsahuje aj informácie o tom, aké opatrenia by sa mali prijať, ak pracovník začne vykazovať známky toho, že trpí chorobou súvisiacou s vystavením teplu.

Prevziať in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mk | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |