Víťaz ceny za rok 2020

Víťaz filmovej ceny Zdravé pracoviská za rok 2020

Rules of the Assembly Line, at High Speed

Yulia Lokshina  | Nemecko | 2020 | 92 min.

Mestečko v západnom Nemecku je poslednou zastávkou pre 26 000 ošípaných denne a dočasným domovom pre množstvo dočasných pracovníkov z východnej Európy. Pracovníci najväčšieho bitúnku v krajine bojujú o prežitie, zatiaľ čo nemeckí aktivisti, ktorí sa zasadzujú za ich práva, bojujú proti miestnym orgánom. Študenti mníchovskej strednej školy zároveň pracujú na hre „Saint Joan of the Stockyards“ [Svätá Johanka z bitúnku] a snažia sa pochopiť starý text a súčasný nemecký kapitalizmus. Film, prelínaný myšlienkami mladých ľudí a ich skúmaním textu pri skúškach, sa v rôznych scénach venuje problematike podmienok a odtienkov dočasnej práce a migrácie za prácou do Nemecka.

Pozrite si filmovú upútavku

 

Automobilka

Jonas Heldt | Nemecko | 2020 | 80 min.

V automobilke Audi v Ingolstadte trávi 20-ročná Sedanur noci triedením dielov na montážnej linke pre roboty. V obrovskej továrni krúžia pod žiarivkami vysokozdvižné vozíky a dočasní pracovníci bojujú o udržanie svojich miest. Nastali ťažké časy, pretože Audi sa chystá znížiť desatinu svojej pracovnej sily. Sedanur netúži po manželovi a deťoch. Chce si kúpiť svoj vlastný Mercedes-Benz. Naftová kríza však spôsobí, že bude jednou z prvých, ktorých prepustia. 33-ročná Eva žije v Amsterdame a rada chodí do práce na bicykli. Ako tzv. lovkyňa mozgov, ktorá pracuje pre Audi, hľadá odborníkov na automatizáciu niektorých oblastí logistiky, v ktorej Seda pracuje. Eva vie, že aj ju nahradia algoritmy. Vtedy však už bude žiť s priateľkou v Karibiku a vôbec nebude pracovať. Eva má toho však so Sedou spoločného viac, než by sa na prvý pohľad zdalo.

Pozrite si filmovú upútavku 

Nominácie

  • Kiosk, Alexandra Pianelli, Francúzsko; 2020
  • Scenes in an Atelier [Scény v ateliéri], Madelaine Merino, Nemecko; 2020
  • Underground [V podzemí], Jeongkeun Kim, Južná Kórea; 2019
  • Merry Christmas, Yiwu [Veselé Vianoce, Jiwu] Mladen Kovačević, Švajčiarsko, Srbsko, Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Katar; 2020 
  • The Disrupted [Narušenie,], Sarah Colt, USA; 2020
  • Work or to Whom Does the World Belong [Práca alebo Komu patrí svet], Elisa Cepedal, Španielsko, Spojené kráľovstvo; 2019
  • Under the North Sea [Pod hladinou Severného mora], Federico Barni, Spojené kráľovstvo; 2020
  • La Mami [Maminka], Laura Herrero Garvín, Mexiko, Španielsko; 2019