Nástroje a zdroje

Tu nájdete všetky naše hlavné zdroje pre zvyšovanie informovanosti a riadenie rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Nástroj OiRA, ktorý uľahčuje hodnotenie a riadenie rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku; OSHwiki ako bohatý zdroj informácií o všetkých aspektoch BOZP; elektronické príručky, ktoré poskytujú usmernenie pre riadenie BOZP; infografiky; súbor nástrojov kampane; filmy o Napovi a Napo pre učiteľov; nástroje na vizualizáciu údajov a iné praktické nástroje a usmernenia.