Ocenenia

Prečítajte si viac o Cene za dobrú prax – jednej z najdôležitejších udalostí v rámci kampane agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská – a o filmovej cene Zdravé pracoviská.

Cena za dobrú prax je ocenením vedúcich pracovníkov a zamestnávateľov, ktorí idú príkladom a ktorí spoločne pracujú na dosiahnutí dobrej BOZP. Tým, že poukazuje na prínosy, pomáha táto cena viacerým spoločnostiam uvedomiť si, že dobrá BOZP je nevyhnutnou súčasťou podniku. Príspevky od všetkých európskych zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj sociálnych partnerov, odborníkov a poradcov v oblasti BOZP sú vítané.

Na festivale dokumentárnych filmov Doclisboa získajú najlepšie snímky na tému práce filmové ocenenie Zdravé pracoviská. Tieto príspevky by mali zvýšiť informovanosť o BOZP na pracovisku a zamerať sa na „človeka v meniacom sa svete práce“. Predchádzajúci víťazi sa inšpirovali v rôznych oblastiach sveta práce.