Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER)

Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER) agentúry EU-OSHA je rozsiahly výskum o tom, ako sa na európskych pracoviskách riadia riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Tisíce podnikov a organizácií v Európe sú vyzvané, aby zodpovedali na dotazník venovaný týmto témam:

Výsledky rozhovorov doplní druhotná analýza, ktorej súčasťou budú hĺbkové štúdie zamerané na osobitné témy. Na lepšie pochopenie hlavných zistení z prieskumu sa v týchto štúdiách použijú kvantitatívne a kvalitatívne výskumné metódy.

ESENER 2019 

V roku 2019 prebieha tretí Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-3), pričom práca v teréne sa týka viac ako 45 000 organizácií vo všetkých triedach veľkosti podnikov a odvetviach činnosti v 33 európskych krajinách. 

K dispozícii sú už prvé výsledky. Ďalšie správy a vizualizácia údajov budú nasledovať v roku 2020 a v neskoršom období.

ESENER 2014

ESENER 2009