You are here

Zakladajúce nariadenie agentúry EU-OSHA

Právnym základom pre činnosti agentúry je nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994 a súvisiace zmeny a doplnenia.

Prečítajte si konsolidované znenia nariadení.