Súbor nástrojov kampane v oblasti BOZP

Image
OSH Campaign Toolkit

Súbor nástrojov kampane BOZP agentúry EU-OSHA obsahuje praktické rady o spôsobe prípravy a vedení úspešných kampaní v oblasti BOZP a sú predstavené aj praktické príklady rôznych komunikačných nástrojov spolu s tipmi a trikmi na ich používanie.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vytvorila súbor nástrojov kampane v oblasti BOZP, cielenú webovú lokalitu, na ktorej poskytuje podrobný postup na plánovanie a vedenie účinných propagačných kampaní v oblasti BOZP bez ohľadu na veľkosť vašej organizácie.

Ľahko sa používa a poskytuje všetky rady potrebné na spustenie kampane.

Ako sa používa?

Súbor nástrojov pomôže naplánovať kampaň a rozhodnúť o jej:

  • posolstvách
  • cieľovom publiku
  • geografickej distribúcii
  • rozpočte atď.

Nejde však o súbor prísnych pravidiel, ktoré treba dodržiavať. Tento súbor nástrojov namiesto toho obsahuje odporúčania, z ktorých si možno vybrať a prispôsobiť ich tak, aby zodpovedali každej organizácií a jej individuálnej situácii.

Nástroje a príklady

Tento súbor nástrojov navrhuje zdroje, ktoré prispejú k úspechu kampane, vrátane nástrojov pre:

  • mediálnu komunikáciu
  • reklamu
  • podujatia

Ponúka tipy a triky a poskytuje reálne príklady ich používania.