Databáza OSHwiki

Image
OSHwiki logo

Databáza OSHwiki je kooperatívna encyklopédia online obsahujúca presné a spoľahlivé informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia (BOZP).

K databáze OSHwiki má prístup každý, je možné do nej nahliadnuť, čítať a zdieľať články, a akreditovaní autori môžu rýchlo a jednoducho prispievať k tejto neustále sa rozvíjajúcej faktografii. Dúfame, že databáza OSHwiki podporí aj kultúru účasti, poskytne ideálny spôsob prepojenia spoločenstva BOZP a podnieti spoluprácu a synergie.

Kto a ako prispieva do databázy OSHwiki?

Akreditovaní autori môžu upravovať, dopĺňať alebo prekladať existujúci obsah, ktorý zahŕňa nasledujúce kľúčové kategórie:

Akreditovaní autori tiež môžu pridávať nový obsah k témam, ktoré ich osobne zaujímajú.

Pripojte sa ku komunite OSHwiki

Ak patríte k uznávanej odbornej alebo vedeckej organizácii pre BOZP a radi by ste sa zapojili do našej siete akreditovaných autorov, vyplňte tento formulár a zašlite ho na adresu info@oshwiki.eu

Vedecký výbor OSHwiki

Jadro obsahu databázy OSHwiki vytvorili hlavné orgány BOZP v celej Európe. Zástupcovia niektorých týchto orgánov tvoria vedecký výbor OSHwiki, ktorý agentúre EU-OSHA poskytuje usmernenia k strategickým otázkam a podrobne skúma potenciál pre sociálne zapojenie a účasť prostredníctvom databázy OSHwiki. 
Share this on: