Staňte sa mediálnym partnerom agentúry EU-OSHA

Od októbra 2020 sa môžete prihlásiť do nášho nového programu mediálneho partnerstva.

Našich mediálnych partnerov tvorí exkluzívna skupina novinárov a redaktorov z členských štátov Európskej únie, ktorí majú záujem o aktívnu propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Toto mediálne partnerstvo sa osobitne zameriava na kampane Zdravé pracoviská a vo významnej miere by sa do neho mali zapojiť aj masovokomunikačné prostriedky alebo publikácie.

Vzhľadom na to, že celá komunikácia bude prebiehať v anglickom jazyku, je nevyhnutné, aby hlavná kontaktná osoba ovládala anglický jazyk na odbornej pracovnej úrovni.