Staňte sa mediálnym partnerom EU-OSHA

Naši mediálni partneri predstavujú vybranú skupinu novinárov a redaktorov, ktorí sa venujú aktívnej propagácii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v celej Európe.

S osobitným zameraním na kampane Zdravé pracoviská mediálne partnerstvo ponúka médiám jedinečné príležitosti aktívne sa zapojiť. Spolupráca s nami môže byť pre nich prínosom z hľadiska väčšej viditeľnosti, lepšieho dobrého mena a cenných príležitostí na nadväzovanie kontaktov s odborníkmi na BOZP, partnermi agentúry a kolegami.

Vzhľadom na to, že celá komunikácia bude prebiehať v anglickom jazyku, je nevyhnutné, aby hlavná kontaktná osoba ovládala anglický jazyk na odbornej pracovnej úrovni.

Viac informácií o ponuke mediálneho partnerstva.

Ak sa chcete pridať k programu, napíšte nám na adresu news [at] osha [dot] europa [dot] eu.