Staňte sa mediálnym partnerom agentúry EU-OSHA

Našich mediálnych partnerov tvorí exkluzívna skupina novinárov a redaktorov z členských štátov Európskej únie, ktorí majú záujem o aktívnu propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Toto mediálne partnerstvo sa osobitne zameriava na kampane Zdravé pracoviská a vo významnej miere by sa do neho mali zapojiť aj masovokomunikačné prostriedky alebo publikácie.

The main contact person should have a professional working knowledge of English, as all communication will be in English.

Ak sa chcete pridať k programu, napíšte nám na adresu news [at] osha [dot] europa [dot] eu.