Nástroj na vizualizáciu údajov Barometer BOZP

© EU-OSHA

Tento nástroj je oficiálnym zdrojom informácií o stave a trendoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v EÚ.

Ukazovatele

Preskúmajte a porovnajte údaje z EÚ a jednotlivých krajín o rôznych témach.

Všeobecné informácie: Dočítajte sa viac o orgánoch BOZP, hospodárskych a odvetvových profiloch a profiloch pracovnej sily.

Riadenie BOZP: Pozrite sa, ako jednotlivé krajiny pristupujú k stratégiám BOZP a sociálnemu dialógu o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku.

Výsledky BOZP: Získajte informácie napr. o pracovných úrazoch, pracovných podmienkach, zastúpení zamestnancov a pohľade zamestnancov na otázky zdravia.

Infraštruktúra BOZP: Prečítajte si viac o štatistikách, prieskumoch a výskumných kapacitách krajín týkajúcich sa BOZP, ako aj o tom, ako krajiny presadzujú právne predpisy v oblasti BOZP.

Používanie nástroja na vizualizáciu údajov

Tento nástroj použite na vizualizáciu a porovnanie kvantitatívnych údajov. Opis a odkazy na ďalšie informácie týkajúce sa kvalitatívnych údajov.

Nástroj umožňuje:

  • zobraziť hlavné ukazovatele v podobe infografiky
  • porovnať ukazovatele medzi dvoma krajinami alebo porovnať jednotlivú krajiny s EÚ
  • vytvoriť alebo prevziať grafiku alebo ju exportovať vo formáte súboru Excel
  • vypracovať podrobné správy o krajine alebo správy o konkrétnych témach, napr. o vnútroštátnych stratégiách
  • zdieľať obsah priamo na sociálnych médiách

Zdroje údajov

Údaje pochádzajú z vládnych zdrojov, štatistických úradov a európskych prieskumov a výskumu:

Čo je barometer BOZP

Barometer je výsledkom spolupráce medzi agentúrou EU-OSHA, GR EMPL a jeho národnými kontaktnými miestami. Viac informácií o metodike.

Nástroj aktualizujeme a skúmame možnosti jeho ďalšieho vývoja.

Vyskúšajte nástroj