Seminárne správy

Image
Seminar reports

Ako súčasť nášho poslania, ktorým je zvýšenie informovanosti a výmena informácií, dobrá prax a poradenstvo so širokou verejnosťou, organizujeme veľa podujatí v priebehu roka. Patria sem malé semináre, na ktorých sa stretávajú naši zainteresovaní partneri s odborníkmi na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, aby predstavili zistenia zachytené v našich publikáciách a aby o nich diskutovali, ale i podujatia na úrovni členských štátov organizované v spolupráci s našimi kontaktnými miestami, či sympóziá a veľké medzinárodné konferencie, ako sú svetový kongres alebo naše európske samity, ktorými sa uzatvárajú kampane Zdravé pracoviská.

Dokonca ani na naše najväčšie podujatia nemôžeme pozvať každého, kto by mal záujem, preto je cieľom tejto sekcie poskytnúť vám možnosť „virtuálnej“ účasti: nájdete tu prezentácie rečníkov, zhrnutie diskusií, ktoré sa konali po každej prezentácií, a celkové závery z podujatia. Keď nám to našej zdroje umožnia, budú tieto zhrnutia uverejnené vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

2014 - Seminars

 • Taking place across the course of one full day the event aimed to stimulate debates in order to scope future EU-OSHA’s work on work-related diseases in the perspective of the multiannual programme and the large related OSH overview that is planned...

 • De Bazel Café & Conference Center, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam.

  On 17-18 September 2014 the conference “Investing in OSH – how benefits beat the costs” was organised by the Focal Points of the BENELUX countries in close cooperation with the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment, EU-OSHA and TNO. The...

 • ‘This report describes the proceedings of the technical meeting that brought together experts to explore the way forward towards estimating the costs of poor occupational safety and health at the EU-28 level. The meeting built on EU-OSHA’s project...

 • ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris

  The workshop 'Workplace risks affecting reproduction: from knowledge to action' was organised by The European Agency for Safety and Health at Work (EU OSHA) on 15-16 January 2014, in the ANSES premises, in Paris, in cooperation with the French Agency...

2012 - Seminars

 • Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin

  The workshop ‘Carcinogens and Work-Related Cancer’ was organised by the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) and hosted by the German Ministry of Labour and Social Affairs at their offices in Berlin on 3 and 4 September 2012. About...

Share this on: