Praktické nástroje a usmernenia

Naše prehľadné databázy s praktickými nástrojmi a usmerneniami pomáhajú pracoviskám, aby jednoducho posúdili a riadili riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto zdroje, ktoré vznikli na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ, obsahujú odkazy na internetové stránky, kontrolné zoznamy, nástroje, prípadové štúdie a vizuálne materiály. Pokrývajú cely rad odvetví, typov nebezpečenstiev a preventívnych opatrení.

Zdroje možno triediť okrem iného aj podľa krajiny a jazyka, odvetvia, úloh, pracovných skupín a tém.

Nájdite si čas a preskúmajte všetko, čo máte k dispozícii, aby ste vytvorili bezpečnejšie a zdravšie pracoviská.