Vizualizácia údajov

V nástrojoch na vizualizáciu údajov sú k dispozícii fakty a údaje o celom rade otázok z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v celej Európe vrátane spôsobu, akým sa riadia riziká, pracovných podmienok, demografie, vplyvu na zdravie, politík a stratégií.

Prostredníctvom ľahko použiteľných nástrojov sa zobrazujú hlavné zistenia a jednotlivé údaje možno vyhľadávať podľa krajín, odvetví a iných premenných.