Najdôležitejšie udalosti

28/10/2020
The films ‘Rules of the Assembly Line, at High Speed’ by Yulia Lokshina and ‘Automotive’ by Jonas Heldt have been selected as the winners of the 2020 Healthy Workplaces Film Award for the best work-related...
27/10/2020
Mapovanie tela je metóda na detekciu možných poškodení ľudského tela, ktoré môžu spôsobiť pracovné úkony, pričom mapovanie rizík prispieva k odhaleniu zdravotných rizík na pracovisku. Tieto interaktívne metódy...
Staying safe down on the farm
20/10/2020
Poľnohospodárstvo je odvetvie s jedným z najvyšších výskytov poškodení podporno-pohybovej sústavy, pretože tradične zahŕňa manipuláciu s ťažkým nákladom, opakované pohyby a statické polohy. Nový diskusný...