Najdôležitejšie udalosti

24/03/2017
Dňa 25. marca 2017 oslavujeme 60. výročie podpisu Rímskej zmluvy, jedného z najvýznamnejších momentov v dejinách Európskej únie. Vedúci predstavitelia EÚ sa na počesť tohto výročia stretnú v Ríme, aby...
23/03/2017
The Healthy Workplaces Good Practice Awards focus on companies and organisations that are committed to using effective methods to promote sustainable work. Campaign partner SAP has received the award for the...
22/03/2017
Partnerské podujatie kampane Zdravé pracoviská a výmena dobrej praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa bude konať v Bruseli v termíne od 22. do 23. marca 2017. Súčasťou podujatia je...
14/03/2017
An international conference looking at the challenges of Europe’s ageing workforce takes place on 14 March in Florence, Italy. The event provides a platform to discuss models of integration of older workers...
Odporúčané zdroje