Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje
Preskočiť na obsah Vyhľadať FAQ Pomoc O nás

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zvoliť jazyk:

Sieť agentúry
Loading
cesta: Titulná stránka

Titulky

28. apríl - najdôležitejší dátum pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

23. 04. 2015

Zapojte sa do budovania kultúry prevencie v oblasti BOZP je názov témy Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci organizovaného Medzinárodnou organizáciou práce (MOP).
Vnútroštátna kultúra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je tam, kde sa právo na bezpečné a zdravé životné prostredie rešpektuje na všetkých úrovniach, kde sa vlády, zamestnávatelia a zamestnanci sami aktívne usilujú zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pomocou systému zadefinovaných práv, povinností a úloh a kde najvyššia sa priznáva zásade prevencie podľa MOP.

Viac…

V centre pozornosti článok portálu OSHwiki - Smerom ku kultúre bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

15. 04. 2015

Tento mesiac je na portáli OSHwiki v centre pozornosti článok venovaný organizačnej kultúre, ktorá v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) zohráva dôležitú úlohu. Ako sa v článku vysvetľuje, organizačná kultúra sa týka spoločných hodnôt, noriem, názorov a tabu tém v rámci organizácie, ktoré ovplyvňujú pracovný proces, vnímanie a chápanie rizík v rámci oblasti BOZP, a spôsobu ako ich riešiť.

Investícia do rozvoja kultúry na úrovni organizácie, ktorá si vysoko cení zdravie a bezpečnosť, nie je dôležitou len pre organizácie. Je to priorita aj pre Európsku úniu a iné medzinárodné organizácie, ako napr. Medzinárodnú organizáciu práce (MOP), ktorá venovala tejto téme Svetový deň bezpečnosti a zdravia 2015 s výzvou "Zapojte sa do budovania kultúry prevencie v oblasti BOZP".

 

Viac…

Agentúra EU-OSHA ponúka bezplatnú online databázu publikácií o BOZP.

07. 04. 2015

Zaujímate sa o zdroje informácií z oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci? Zbierka našich publikácií zahŕňa všetko od podrobných výskumných správ až po tematické elektronické bulletiny určené na použitie na pracovisku. Všetky je možné bezplatne prevziať. V knižnici môžete vyhľadávať podľa jazyka, témy alebo kľúčového slova. Nájdete širokú škálu viacjazyčných publikácií týkajúcich sa hlavných oblastí a tém BOZP.

Navštívte našu sekciu publikácií

 

Viac…

Referenčné porovnávanie a výmena osvedčených postupov v oblasti BOZP - zhrnutie teraz k dispozícii

24. 03. 2015

Zhrnutie konferencie z podujatia Referenčné porovnávanie a výmena osvedčených postupov v oblasti BOZP je k dispozícii. Pre spoločnosti predstavuje príležitosť porovnať si vedomosti o postupoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Uskutočnili sa štyri pracovné semináre na témy: poučenie sa z úrazov, vedenie v oblasti BOZP, kultúra v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a ukazovatele vykonávania BOZP.

Viac…

In Focus

Kampaň Zdravé pracoviská 2014 – 2015

Psychosociálne riziká sa môžu vyskytnúť na každom pracovisku a kvalita každého pracoviska výrazne súvisí s úrovňou stresu, ktorý zažívajú zamestnanci.

Projekt EP pre starších zamestnancov

Projekt Európskeho parlamentu týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia starších zamestnancov pri práci

Napo: Bezpečnosť s úsmevom

Zoznámte sa s obyčajným zamestnancov, ktorý sa stal filmovou hviezdou. Napo je hrdina animovaného sveta práce, ktorého nemé filmy oslovujú tak dospelých, ako aj mladých ľudí pri práci.

ESENER: Európsky prieskum podnikov o nových vznikajúcich rizikách

Zistite ako manažéri a zástupcovia zamestnancov v rámci Európy riadia riziká ochrany zdravia a bezpečnosti na svojich pracoviskách.

OiRA: OiRA- projekt (interaktívny online nástroj na hodnotenie rizík)

Vyskúšajte našu bezplatnú webovú aplikáciu, ktorá rastúcej sieti partnerov pomôže pri vývoji vhodných nástrojov na hodnotenie rizík pre mikropodniky a malé podniky.