Najdôležitejšie udalosti

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

20/11/2019
Podniky v celej Európe naďalej často uvádzajú ako rizikové faktory pre zdravie pracovníkov problémy ako nevyhnutný kontakt s problematickými ľuďmi, opakovaný pohyb ramien a rúk či dvíhanie a prenášanie ľudí...

© Cristina Vatielli 

15/11/2019
Naša nová komplexná európska súhrnná správa a zhrnutie sa zameriavajú na to, ako muskuloskeletálne poruchy ovplyvňujú pracovnú silu, spoločnosť a hospodárstvo v Európe. Tieto publikácie sú súčasťou rozsiahleho...
12/11/2019
Agentúra EU-OSHA, jej partneri a zainteresované strany sa zídu v Bilbau na záverečnom podujatí kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky na roky 2018 – 2019 . Samit je príležitosťou...