Najdôležitejšie udalosti

14/09/2018
Seminár agentúry EU-OSHA s názvom „Ochrana zamestnancov v digitálnej ekonomike založenej na platformách “ bol zameraný na zistenia štúdie o regulácii rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,...
10/09/2018
V rámci kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 – 2019 gentúra uverejnila dva informačné hárky, ktoré sú oba dostupné vo viacerých jazykoch. Legislatívny rámec pre nebezpečné látky na pracovisku...
03/09/2018
Sexuálne obťažovanie a násilie na pracovisku môže mať pre obete často vážne následky. Základné údaje k týmto témam sú zachytené v dvoch infografikách, ktoré približujú koncepcie a poukazujú na dôležitosť...
23/08/2018
Partneri kampane Vision Zero z celého sveta sa usilujú o eliminovanie pracovných úrazov, škôd a chorôb súvisiacich s prácou. Prípadové štúdie zo spoločností v Nemecku , Spojenom kráľovstve a Saudskej Arábii...
Odporúčané zdroje