Najdôležitejšie udalosti

20/07/2018
Pracujete s nebezpečnými látkami alebo riadite ľudí, ktorí s nimi pracujú? Potrebujete viac informácií o tom, ako posudzovať a riadiť riziká? Ak áno, pozrite si komplexnú novú databázu agentúry EU-OSHA...
12/07/2018
Agentúra EU-OSHA je teraz oficiálnym partnerom celosvetovej kampane Vision Zero a pomáha šíriť odkaz, že je možné predísť každej nehode, ochoreniu a úrazu pri práci, ak sa včas zavedú správne opatrenia...
02/07/2018
Rakúske tzv. zelené predsedníctvo bude presadzovať udržateľnosť a zameranie sa na tri celoeurópske oblasti: bezpečnosť a migráciu, zabezpečenie prosperity a konkurencieschopnosti prostredníctvom digitalizácie...
29/06/2018
V rámci činnosti interaktívneho hodnotenia rizika online ( OiRA ) agentúry EU-OSHA talianske ministerstvo práce a sociálnej politiky nedávno začlenilo nástroj OiRA pre úrady do vnútroštátnej legislatívy v...
Odporúčané zdroje