Najdôležitejšie udalosti

22/05/2018
Spomedzi viacerých zdrojov kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2018 –2019 je e-nástroj agentúry EU-OSHA pre nebezpečné látky a chemické výrobky zameraný na poskytovanie podnikom informácií a rád, ktoré...
18/05/2018
V rámci súhrnného projektu agentúry EU-OSHA týkajúceho sa chorôb súvisiacich s prácou sa uskutočnil pracovný seminár na tému „Výstražné a kontrolné systémy na identifikáciu chorôb súvisiacich s prácou v EÚ“,...
15/05/2018
Film Napo v… prach pri práci približuje niektoré zo situácií na pracovisku, keď zamestnanci môžu byť vystavení prachu z dreva, kovu, múky a iných látok. V tomto filme s postavičkou Napo v hlavnej úlohe v...
11/05/2018
Pri príležitosti kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky 2018 – 2019 bolo pripravené nové animované video. Zrozumiteľnou a pútavou formou približuje, ako nás nebezpečné látky bežne sprevádzajú na...
Odporúčané zdroje