Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje
Preskočiť na obsah Vyhľadať FAQ Pomoc O nás

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zvoliť jazyk:

Sieť agentúry
Loading
cesta: Titulná stránka

Titulky

Referenčné porovnávanie a výmena osvedčených postupov v oblasti BOZP - zhrnutie teraz k dispozícii

24. 03. 2015

Zhrnutie konferencie z podujatia Referenčné porovnávanie a výmena osvedčených postupov v oblasti BOZP je k dispozícii. Pre spoločnosti predstavuje príležitosť porovnať si vedomosti o postupoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Uskutočnili sa štyri pracovné semináre na témy: poučenie sa z úrazov, vedenie v oblasti BOZP, kultúra v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a ukazovatele vykonávania BOZP.

Viac…

OiRA v európskom sektorovom sociálnom dialógu

17. 03. 2015

Úspech interaktívneho online nástroja na hodnotenie rizík (OiRA) sa neodzrkadľuje len v počte národných partnerov, ktorí sa už zapojili. Aj niekoľko výborov EÚ pre európsky sektorový sociálny dialóg využilo jedinečnú príležitosť, ktorú OiRA ponúka.
 

Viac…

Uznanie pre najlepšie európske spoločnosti a organizácie za riadenie pracovného stresu

05. 03. 2015

V rámci kampane agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská bez stresu sa z podnetu agentúry na slávnostnom podujatí, predsedanom komisárkou EÚ Marianne Thyssenovou a riaditeľkou agentúry EU-OSHA Christou Sedlatschekovou, zišlo viac ako 100 oficiálnych partnerov kampane, ktorí vykonávajú opatrenia na zníženie psychosociálnych rizík a stresu na pracovisku.
 

Viac…

8. marec – Medzinárodný deň žien

04. 03. 2015

Už viac ako 100 rokov sa počas Medzinárodného dňa žien oslavujú hospodárske, politické a sociálne úspechy žien z celého sveta a podporuje sa väčšia rodová rovnosť. Ženy tvoria 45 % zamestnanej populácie v Európskej únii, napriek tomu stále existuje príliš veľa pracovných miest určených výlučne pre mužov. Na zabezpečenie toho, aby sa pracovný život žien stal zdravší, bezpečnejší a produktívnejší, je nevyhnutné, aby sa v otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zaviedol prístup podľa príslušnosti k pohlaviu.

Viac…

In Focus

Kampaň Zdravé pracoviská 2014 – 2015

Psychosociálne riziká sa môžu vyskytnúť na každom pracovisku a kvalita každého pracoviska výrazne súvisí s úrovňou stresu, ktorý zažívajú zamestnanci.

Projekt EP pre starších zamestnancov

Projekt Európskeho parlamentu týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia starších zamestnancov pri práci

Napo: Bezpečnosť s úsmevom

Zoznámte sa s obyčajným zamestnancov, ktorý sa stal filmovou hviezdou. Napo je hrdina animovaného sveta práce, ktorého nemé filmy oslovujú tak dospelých, ako aj mladých ľudí pri práci.

ESENER: Európsky prieskum podnikov o nových vznikajúcich rizikách

Zistite ako manažéri a zástupcovia zamestnancov v rámci Európy riadia riziká ochrany zdravia a bezpečnosti na svojich pracoviskách.

OiRA: OiRA- projekt (interaktívny online nástroj na hodnotenie rizík)

Vyskúšajte našu bezplatnú webovú aplikáciu, ktorá rastúcej sieti partnerov pomôže pri vývoji vhodných nástrojov na hodnotenie rizík pre mikropodniky a malé podniky.