Preskočiť na obsah. | Na navigáciu

Osobné nástroje
Preskočiť na obsah Vyhľadať FAQ Pomoc O nás

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zvoliť jazyk:

Sieť agentúry
Loading
cesta: Titulná stránka

Titulky

8. marec – Medzinárodný deň žien

04. 03. 2015

Už viac ako 100 rokov sa počas Medzinárodného dňa žien oslavujú hospodárske, politické a sociálne úspechy žien z celého sveta a podporuje sa väčšia rodová rovnosť. Ženy tvoria 45 % zamestnanej populácie v Európskej únii, napriek tomu stále existuje príliš veľa pracovných miest určených výlučne pre mužov. Na zabezpečenie toho, aby sa pracovný život žien stal zdravší, bezpečnejší a produktívnejší, je nevyhnutné, aby sa v otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zaviedol prístup podľa príslušnosti k pohlaviu.

Viac…

Odporučte OSHmail kolegom

24. 02. 2015

Už viac ako 67 000 odberateľov má rovnaký názor ako vy. Ako odberateľ OSHmail, bulletinu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, určite oceňujete neustály prísun aktuálnych informácií. OSHmail prináša každý mesiac najnovšie správy, podujatia a trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z celého sveta.

Možno však poznáte kolegov, partnerov alebo združenia, ktorí sa tiež zaujímajú o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Prečo by ste nám nemohli pomôcť pri informovaní o bulletine OSHmail tak, že im pošlete túto správu?

Kliknite sem a informujte kolegov

Prihlásiť sa na odber OSHmail

Ďakujeme, váš tím OSHmail

Viac…

Prvé zistenia nášho druhého celoeurópskeho prieskumu podnikov

12. 02. 2015

V súčasnosti je k dispozícii výber hlavných zistení prieskumu ESENER 2, druhého vydania hlavného Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách, ktorý uskutočnila agentúra EU-OSHA.
Takmer 50 000 podnikov v celej Európe bolo predmetom prieskumu týkajúceho sa aspektov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), pričom dôraz sa kládol na psychosociálne riziká a riadenie BOZP.
Respondenti odpovedali na otázky týkajúce sa hlavných rizikových faktorov vo svojich podnikoch a informovali o tom, ako a prečo ich riadia. Okrem toho opisovali prekážky v oblasti prevencie.

Prevziať prvé zistenia z prieskumu ESENER 2 (v angličtine)

Viac…

Svetový deň boja proti rakovine: v správe agentúry EU-OSHA sa skúma identifikácia a prevencia rakoviny súvisiacej s prácou

04. 02. 2015

V správe sa hodnotia súčasné metódy posudzovania a upozorňuje sa na medzery v našich súčasných znalostiach o rakovine súvisiacej s prácou a jej rizikových faktoroch. Správa obsahuje aj odporúčania, ako môžeme tieto medzery vyplniť a priblížiť sa viac k uplatňovaniu preventívnych opatrení.
V rámci Svetového dňa boja proti rakovine 2015 (4. februára) sa kladie dôraz na zvýšenie informovanosti o odhaľovaní, liečbe a starostlivosti. Táto správa je krokom k zlepšeniu informovanosti, ako aj k rozšíreniu znalostí o rakovine z povolania.


 

Viac…

In Focus

Kampaň Zdravé pracoviská 2014 – 2015

Psychosociálne riziká sa môžu vyskytnúť na každom pracovisku a kvalita každého pracoviska výrazne súvisí s úrovňou stresu, ktorý zažívajú zamestnanci.

Projekt EP pre starších zamestnancov

Projekt Európskeho parlamentu týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia starších zamestnancov pri práci

Napo: Bezpečnosť s úsmevom

Zoznámte sa s obyčajným zamestnancov, ktorý sa stal filmovou hviezdou. Napo je hrdina animovaného sveta práce, ktorého nemé filmy oslovujú tak dospelých, ako aj mladých ľudí pri práci.

ESENER: Európsky prieskum podnikov o nových vznikajúcich rizikách

Zistite ako manažéri a zástupcovia zamestnancov v rámci Európy riadia riziká ochrany zdravia a bezpečnosti na svojich pracoviskách.

OiRA: OiRA- projekt (interaktívny online nástroj na hodnotenie rizík)

Vyskúšajte našu bezplatnú webovú aplikáciu, ktorá rastúcej sieti partnerov pomôže pri vývoji vhodných nástrojov na hodnotenie rizík pre mikropodniky a malé podniky.