Najdôležitejšie udalosti

12/11/2018
Európsky parlament, Komisia a Rada 17. novembra 2017 spoločne oznámili prelomovú iniciatívu za silnejšiu sociálnu Európu. Európsky pilier sociálnych práv potvrdzuje spoločný záväzok Únie týkajúci sa nových a...
06/11/2018
Film Marina si odniesol cenu za najlepší film s tematikou práce. Film sa zaoberá vykorisťovaním žien, ktoré sa sťahujú z krajín východnej Európy, aby si našli prácu v oblasti starostlivosti na západe...
30/10/2018
Pracujete s nebezpečnými látkami alebo riadite ľudí, ktorí s nimi pracujú? Potrebujete viac informácií o tom, ako posudzovať a riadiť riziká? Ak áno, pozrite si komplexnú novú databázu agentúry EU-OSHA...
22/10/2018
Súbor nástrojov kampane agentúry EU-OSHA bol prepracovaný s cieľom upozorniť na kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019 Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky . Súbor nástrojov, ktorý ponúka...
Odporúčané zdroje