Najdôležitejšie udalosti

@Napo Consortium

19/09/2019
Napo prichádza na pomoc pracoviskám s novým súborom nástrojov online, aby sa zvýšila informovanosť o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy a poskytlo sa súvisiace poradenstvo. Súbor nástrojov s názvom...
17/09/2019
Šesť ocenení a štyri uznania pre organizácie v rámci 14. ročníka súťaže EU-OSHA o cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská . V súťaži na roky 2018 – 2019 sa vyzdvihujú osvedčené postupy pri...

by Bodobe via https://pixabay.com

12/09/2019
Nedávno sme prepracovali webové sídlo agentúry EU-OSHA, aby bolo vyhľadávanie informácií na ňom jednoduchšie a rýchlejšie. Na novej domovskej stránke, ktorá má teraz príťažlivejší vzhľad, sa uvádzajú hlavné...