Najdôležitejšie udalosti

09/07/2019
Dňa 5. júna agentúra EU-OSHA usporiadala stretnutie pri príležitosti 25. výročia spolupráce s partnermi na bezpečnejšej, zdravšej a produktívnejšej Európe. Počas príhovorov a diskusií členov siete agentúry EU-...
01/07/2019
Fínsko predsedá Rade EÚ od 1. júla do 31. decembra 2019. V úzkej spolupráci s Rumunskom a Chorvátskom, ktoré tvoria súčasné predsednícke trio, je odhodlané podporovať konkurencieschopnú a sociálne inkluzívnu...
25/06/2019
Na základe platformy OiRA agentúry EU-OSHA nadnárodný výrobca automobilov Daimler vyvinul nástroj na hodnotenie rizík na pracovisku a prispôsobil ho na konkrétne využitie spoločnosťou, hoci bola táto platforma...
17/06/2019
V najnovšej časti programu Real Economy (reálna ekonomika) skúma spravodajský kanál Euronews nebezpečenstvá súvisiace s pracovnými prostrediami v Európskej únii so zameraním na rakovinu z povolania. Táto časť...
Odporúčané zdroje