Najdôležitejšie udalosti

23/05/2019
EU-OSHA’s celebration of our 25 th anniversary welcomes a new feature, a special quiz related to occupational safety and health (OSH). 12 questions take you through the Agency's flagship actions and deliver...
15/05/2019
Používanie veľkých dát v kombinácii s technológiami strojového učenia sa stáva realitou na európskych pracoviskách. V dvoch nových prognostických diskusných dokumentoch sa skúmajú prínosy a možné riziká...
08/05/2019
Európa si každoročne 9. mája pripomína myšlienku spolunažívania európskych občanov v mieri a jednote, ktorú prvý raz predniesol Robert Schuman vo svojom, dnes už historickom, prejave v roku 1950 v Paríži ...
06/05/2019
Mikropodniky a malé podniky, ktoré predstavujú prevažnú väčšinu podnikov v Európe, zamestnávajú približne polovicu pracovnej sily. Napriek tomu sú ich zamestnanci osobitne zraniteľní, pokiaľ ide o pracovné...
Odporúčané zdroje