Najdôležitejšie udalosti

17/01/2019
V najnovších správach o jednotlivých krajinách agentúra EU-OSHA sleduje opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré sú zavedené v mikropodnikoch a malých podnikoch pôsobiacich v...
03/01/2019
1. januára 2019 Rumunsko prevezme od Rakúska predsedníctvo Rady. Rumunsko je prvou predsedajúcou krajinou z novej predsedníckej trojice. Po ňom bude nasledovať Fínsko a Chorvátsko. Medzi priority rumunského...
14/12/2018
Výstražné a kontrolné systémy môžu varovať subjekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj tvorcov politík BOZP pred novými a vznikajúcimi rizikami a chorobami z povolania. V správe sa podrobne...
12/12/2018
Online interaktívny nástroj na hodnotenie rizík (OiRA) zavádza novú infografiku a vyzýva kaderníkov, aby vyhodnotili riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijali preventívne opatrenia...
Odporúčané zdroje