Najdôležitejšie udalosti

 © EU-OSHA

15/09/2020
Ako môžu malé podniky prispieť k bezpečnosti svojich zamestnancov najmä dnes, v čase nevídanej krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19? S elegantným riešením prišlo nedávno Francúzsko, ktoré ponúka...

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

10/09/2020
Pracovné exoskeletony sú pomocné nositeľné zariadenia, ktoré znižujú fyzickú záťaž pri práci. Ponúkajú riešenia tam, kde iné technické, organizačné alebo ergonomické opatrenia nepostačujú. Napriek tomu je ich...

Image by Gerd Altmann from Pixabay

08/09/2020
Pracoviská v EÚ musia byť pripravené na vypuknutie nákazy COVID-19 v budúcnosti vrátane miery zaočkovanosti proti sezónnej chrípke, a to predovšetkým v kľúčových odvetviach a zamestnaniach ako sú zdravotnícki...