Najdôležitejšie udalosti

© EU-OSHA / Filip De Smet

26/02/2020
Naša nová prípadová štúdia dokladá, ako medzinárodný výrobca automobilov prispôsobil voľne dostupnú platformu online pre interaktívne hodnotenie rizík (OiRA) agentúry EU-OSHA svojim vlastným potrebám. Výsledok...

Source: Federal Association of Glazier Trades

20/02/2020
The German Federal Association of Glazier Trade won a Healthy Workplaces Good Practice Award for developing safe and economical techniques for handling material containing asbestos. The methods are based on...

Image by Albert Dezetter from Pixabay

12/02/2020
Dňa 12. februára výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA Dr Christa Sedlatschek navštívi medzinárodnú konferenciu Budúcnosť práce. Výzvy a príležitosti pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci . Dr. Sedlatschek...