Najdôležitejšie udalosti

22/03/2018
Agentúra má záujem o spätnú väzbu na jej činnosť a dosiahnuté výsledky s cieľom zvýšiť relevantnosť svojej práce v budúcnosti. Pomôžte nám a vyplňte tento krátky dotazník, čo vám nezaberie viac ako 15 minút...
20/03/2018
EU-OSHA by chcela podnietiť európske a medzinárodné podniky a organizácie, aby sa stali oficiálnymi partnermi jej kampane 2018 – 2019 Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky . Ak budú aktívne...
14/03/2018
Podľa najnovších odhadov choroby súvisiace s prácou zodpovedajú každoročne približne za 200 000 úmrtí v Európe. Zlý zdravotný stav a úrazy súvisiace s prácou stoja Európsku úniu 476 mld. EUR každý rok, ktoré...
12/03/2018
Nová správa, v ktorej sa analyzujú zistenia druhého Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2), je venovaná širšiemu pohľadu na postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia...
Odporúčané zdroje