You are here

Najdôležitejšie udalosti

17/06/2019

V najnovšej časti programu Real Economy (reálna ekonomika) skúma spravodajský kanál Euronews nebezpečenstvá súvisiace s pracovnými prostrediami v Európskej únii so zameraním na rakovinu z povolania. Táto časť prináša rozhovor s výkonnou riaditeľkou agentúry EU-OSHA Dr. Christou Sedlatschekovou a uvádza príklad osvedčených postupov z oblasti drevospracujúceho priemyslu.

05/06/2019

© EU-OSHA / Fernando Aramburu Garrido

Agentúra EU-OSHA a jej rozsiahla sieť partnerov sa 5. júna stretnú v Bilbau, aby oslávili úspešnú spoluprácu pre bezpečnú a zdravú Európu počas uplynulých 25 rokov.

Prejavy a dve panelové diskusie poskytnú účastníkom možnosť nahliadnuť do činnosti agentúry EU-OSHA počas prvých 25 rokov jej fungovania – od jej založenia k vytvoreniu paneurópskych partnerstiev – a do budúcich výziev v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európe.

23/05/2019

EU-OSHA’s celebration of our 25th anniversary welcomes a new feature, a special quiz related to occupational safety and health (OSH). 12 questions take you through the Agency's flagship actions and deliver informative facts on work-related issues.  

If you have been following our news, the challenge should not be too difficult. Discover how much you know - take the quiz now!

15/05/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Používanie veľkých dát v kombinácii s technológiami strojového učenia sa stáva realitou na európskych pracoviskách. V dvoch nových prognostických diskusných dokumentoch sa skúmajú prínosy a možné riziká využitia týchto digitálnych technológií pre bezpečnosti a ochranu zdravia na pracovisku. Prvý článok venovaný využitiu veľkých dát na zefektívnenie inšpekcií sa zameriava na lepšiu identifikáciu objektov na kontrolu bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

08/05/2019

© EU-OSHA / Europe Day in Bilbao, 2018

 

Európa si každoročne 9. mája pripomína myšlienku spolunažívania európskych občanov v mieri a jednote, ktorú prvý raz predniesol Robert Schuman vo svojom, dnes už historickom, prejave v roku 1950 v Paríži. Jeho vízia sa v priebehu rokov pretavila do spoločenstva vyznávajúceho rovnaké hodnoty s názvom Európska únia.

06/05/2019

© EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Mikropodniky a malé podniky, ktoré predstavujú prevažnú väčšinu podnikov v Európe, zamestnávajú približne polovicu pracovnej sily. Napriek tomu sú ich zamestnanci osobitne zraniteľní, pokiaľ ide o pracovné úrazy a choroby súvisiace s prácou.

Zvyšovaním informovanosti a poskytovaním praktických zdrojov agentúra EU-OSHA s pomocou svojich partnerov podporuje tisícky mikropodnikov a malých podnikov a mnohých iných príjemcov a naďalej hľadá inovatívne spôsoby, ako oslovovať hlavné cieľové skupiny.

26/04/2019

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je tento rok zameraný na budúcnosť práce a jej vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Tento deň, ktorý si každoročne pripomíname 28. apríla, je súčasťou celosvetovej kampane na podporu bezpečnej, zdravej a dôstojnej práce.

V ten istý deň si pripomíname aj medzinárodný pamätný deň pracujúcich. Témou tohtoročnej kampane medzinárodnej konfederácie odborových zväzov ITUC je „Prevzatie kontroly – odstránenie nebezpečných látok z pracovísk“.

Pages