You are here

Najdôležitejšie udalosti

20/02/2017

Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorý sa koná 20. februára, je vynikajúcou príležitosťou na potvrdenie významu a propagáciu prebiehajúcich prác zameraných na vytvorenie európskeho piliera sociálnych práv.

V rýchlo sa meniacom svete práce sa objavujú nové výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v dôsledku menej stabilných pracovnoprávnych vzťahov, nových pracovných postupov a starnutia pracovnej sily.

10/01/2017

The European Commission is taking action to promote occupational safety and health in the EU.

Building on past efforts, the Commission's new initiative aims to better protect workers against work-related cancer, to help businesses, in particular SME's and micro-enterprises, in their efforts to comply with the existing legislative framework, and to put a bigger focus on results and less on paperwork.

Learn more

01/02/2016

Zaujímate sa o zdroje informácií z oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci? Zbierka našich publikácií zahŕňa všetko od podrobných výskumných správ až po tematické elektronické bulletiny určené na použitie na pracovisku. Všetky je možné bezplatne prevziať. V knižnici môžete vyhľadávať podľa jazyka, témy alebo kľúčového slova. Nájdete širokú škálu viacjazyčných publikácií týkajúcich sa hlavných oblastí a tém BOZP.


Navštívte našu sekciu publikácií


 

02/01/2017
Od 1. januára Malta preberá predsedníctvo Rady EÚ. Znamená to začiatok tretieho a posledného funkčného obdobia súčasnej predsedníckej trojky, Holandska, Slovenska a Malty.
Cieľom maltského predsedníctva v tomto náročnom období pre EÚ je podporiť diskusie so zameraním na sociálne začlenenie, migráciu a jednotný trh.
 
20/12/2016

Plánovanie na našu kampaň na obdobie rokov 2018 – 2019 už prebieha. Bude sa zameriavať na nebezpečné látky na pracovisku, tému, ktorá je neustále predmetom záujmu.

Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť o nebezpečných látkach (vrátane karcinogénov), podporiť hodnotenie rizika a podelenie sa o osvedčené postupy, zamerať sa na osobitne zraniteľné skupiny pracovníkov a predstaviť legislatívny rámec, ktorý bude chrániť pracovníkov v EÚ.

15/12/2016

Keďže sa prvý rok kampane Zdravé pracoviská 2016 –2017 končí, chceli by sme všetkým partnerom kampane a zainteresovaným stranám poďakovať za nesmiernu podporu. Práve vďaka ich nasadeniu sú naše kampane úspešné.

Všetkým vám želáme šťastné sviatky a tešíme sa na ďalší rok spolupráce, v ktorom sa budeme usilovať o zabezpečenie bezpečného a zdravého starnutie pre všetkých.

Navštívte webovú stránku kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Pages