You are here

Najdôležitejšie udalosti

04/03/2019

EU-OSHA víta novú aplikáciu Vision Zero z celosvetovej kampane Vision Zero, ktorú organizovala Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia (ISSA).

Táto aplikácia propaguje tzv. 7 zlatých pravidiel asociácie ISSA – pre nulovú nehodovosť a zdravú prácu. Aplikácia sa rýchlo a jednoducho používa a ponúka prehľad o stave bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku organizácie.

26/02/2019

Podľa prieskumu spokojnosti zainteresovaných strán realizovanom v roku 2018 agentúra EU-OSHA vykonáva svoje činnosti naďalej na vysokej úrovni a spokojnosť s jej prácou je dokonca väčšia ako v roku 2016. Až 89 % zainteresovaných strán je toho názoru, že agentúra EU-OSHA rieši správne priority v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a podľa 87 % z nich agentúra ponúka pridanú hodnotu k práci vnútroštátnych organizácií v oblasti BOZP.

12/02/2019

Agentúra EU-OSHA sa spojila s európskym odvetvím kaderníctva s cieľom vytvoriť nové video, ktoré prezentuje spôsob, akým je možné pomocou (nástroja na interaktívne hodnotenie rizík online (OiRA) znižovať riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Video je doplnením infografiky o hodnotení rizík pomocou nástroja OiRA, ktorá bola zverejnená nedávno.

07/02/2019

Agentúra EU-OSHA predstavuje interaktívnu infografiku, ktorá vznikla na podporu kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Vďaka tejto infografike sa používatelia dozvedia informácie a číselné údaje o rizikách, ktoré nebezpečné látky predstavujú pre zamestnancov, ako aj o výhodách riadenia takýchto rizík. Ľahko sa používa a zahŕňa hlavné aspekty, ako sú nebezpečenstvá súvisiace s karcinogénmi na pracovisku a riziká pre konkrétne skupiny zamestnancov.

Pages