You are here

Najdôležitejšie udalosti

08/02/2016

V rámci novej webovej lokality o Napovi sme vyvinuli stredisko na preberanie súborov. Môžete si pozrieť všetky filmy o Napovi, pridať celé filmy alebo len scény z filmov do svojho „košíka na prevzatie “. Ak si to takto pripravíte, jednoducho už len naraz stiahnete všetky uložené položky. Vďaka tejto novej funkcii bude pozeranie a preberanie filmov o Napovi rýchlejšie a jednoduchšie. Používanie a užívanie Napa je odteraz ešte jednoduchšie!

Prístup k filmom o Napovi

01/02/2016

Zaujímate sa o zdroje informácií z oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci? Zbierka našich publikácií zahŕňa všetko od podrobných výskumných správ až po tematické elektronické bulletiny určené na použitie na pracovisku. Všetky je možné bezplatne prevziať. V knižnici môžete vyhľadávať podľa jazyka, témy alebo kľúčového slova. Nájdete širokú škálu viacjazyčných publikácií týkajúcich sa hlavných oblastí a tém BOZP.


Navštívte našu sekciu publikácií


 

18/01/2016

Napo pre učiteľov je súbor nástrojov online pre vzdelávacie a zároveň zábavné a nápadité hodiny s použitím filmov o Napovi, aby sa deti na základných školách oboznámili s témami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Hlavné posolstvá a vzdelávacie ciele, kreatívne nápady na činnosti a pružné plány hodín sú poskytnuté v zdrojových balíkoch a všetky sú navrhnuté tak, aby sa dali zaradiť do existujúcich učebných osnov. Program vyvinula agentúra EU-OSHA spolu s konzorciom Napo.

04/01/2016
NL EU Presidency logo

Od 1. januára 2016 preberá Holandsko predsedníctvo Rady EÚ od Luxemburska. Holandské predsedníctvo bude mať prvé funkčné obdobie z novej predsedníckej trojky, ktorá zahŕňa aj Slovensko a Maltu. Tromi prioritami holandského predsedníctva je vytvoriť Európsku úniu, ktorá:

15/12/2015
Cover_report 678

Nová správa obsahuje zistenia projektu zameraného na hlavné faktory účinného začlenenia výsledkov prognostických štúdií do tvorby politík. Prognostický projekt agentúry EU-OSHA sa venuje aj pohľadu nad rámec súčasných vznikajúcich rizík na pracovisku, s cieľom predvídať vývoj z dlhodobého hľadiska. Uvádzajú sa v ňom druhy vplyvov, ktoré možno očakávať z prognostických štúdií, a opisujú sa hlavné faktory úspechu pri dosahovaní vplyvu na politiku.

04/12/2015
E-tools Seminar 2015

E-(lektronické) nástroje sú interaktívne a ich výstupy sú prispôsobené potrebám používateľa. E-nástroje bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) dokážu napríklad identifikovať nebezpečenstvá a riziká na pracovisku a poskytujú riešenia v oblasti predchádzania rizikám BOZP. Takisto je však možné monitorovať používanie takého nástroja, ako aj posúdiť jeho účinnosť a funkčnosť.

26/11/2015

Webová stránka Napo prešla inováciou. Stránka dostala prístupnejší a na používateľa orientovaný formát. Vynikajúco vyzerá a obsahuje nové a zaujímavé funkcie. Napríklad je odteraz k dispozícii aj pre mobilné zariadenia a tablety, a preto jej služby môžete využívať kdekoľvek a kedykoľvek.

Pages