You are here

Najdôležitejšie udalosti

28/09/2016

Safe and healthy workplaces are key to ensuring good health in general and reducing health-care costs.

EU-OSHA’s workshop on ‘Work and health’ sheds light on how workplaces can help to relieve the unprecedented pressures on Europe’s health systems. The European Health Forum brings together health-related policy-makers and experts and is one of the most important health-related events of the year.

26/09/2016

Bulharský inšpektorát práce začal projekt na zvýšenie informovanosti zamestnávateľov a zamestnancov o problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Projekt s názvom Optimalizácia a inovácia zahŕňa priamu informačnú kampaň v podnikoch, ktorú vykonávajú pomocní inšpektori práce, s cieľom propagovať hodnotenie rizík na pracovisku prostredníctvom nástrojov OiRA a ďalších osvedčených postupov v oblasti BOZP.

21/09/2016

The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies is taking place in Luxembourg from 21st to 22nd of September 2016.

ASCH is a tripartite body, aimed to streamline the consultation process in the field of safety and health at the workplace and support the European Commission in the preparation, implementation and evaluation of OSH related activities. During two days, this Committee of experts will be discussing the current situation of national OSH strategies, their methodology and evolution.

01/09/2016
OSHwiki connecting community

Webová platforma OSHwiki predstavuje ideálny spôsob na online výmenu odborných poznatkov a spoluprácu v rámci komunity zaoberajúcej sa bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP).

Články uvedené na platforme OSHwiki píšu akreditovaní odborníci a akademickí pracovníci pôsobiaci v oblasti BOZP, každý má však bezplatný prístup k OSHwiki, kde si môže prečítať rôzne informatívne články. Táto platforma navyše podporuje všetky jazyky a niektoré články už boli napísané a preložené komunitou OSHwiki aj do iných jazykov ako angličtina.

19/08/2016

Ak ste medzinárodná alebo paneurópska organizácia alebo spoločnosť, agentúra EU-OSHA vás pozýva, aby ste sa stali oficiálnym partnerom kampane na obdobie rokov 2016 – 2017 Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

Od množstva príležitostí pre vytváranie sietí a výmenu osvedčených postupov po zvyšovanie vašej viditeľnosti a získania uznania za vašu angažovanosť – to, že sa stanete oficiálnym partnerom kampane, prináša veľa výhod.

Pages