You are here

Najdôležitejšie udalosti

09/08/2016

Vedeli ste, že agentúra EU-OSHA je jedným z 15 členov siete Enterprise Europe Network (EEN), najväčšej siete na podporu malých a stredných podnikov (MSP) na svete?

Sieť EEN spravuje databázu podnikateľských príležitostí, podporuje malé a stredné podniky pri inováciách a pomáha im na medzinárodných trhoch. Agentúra EU-OSHA ako pridružený člen prispieva k zlepšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách MSP.

12/07/2016

Chce vaša organizácia o svojej činnosti v oblasti podnikovej zodpovednosti a opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci informovať širšiu verejnosť a vytvoriť sieť s rovnako zmýšľajúcimi medzinárodnými skupinami?

Chce vaša mediálna organizácia posilniť svoje dobré meno, vytvoriť sieť a zviditeľniť sa?

Ak áno, prihláste sa teraz a staňte sa partnerom kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

Pages