Najdôležitejšie udalosti

03/01/2020

Chorvátsko počas svojho predsedníctva Rady, ktoré sa začalo 1. januára 2020, propaguje motto „Silná Európa vo svete výziev“.

Chorvátske predsedníctvo sa zaviazalo k posilneniu Európskeho piliera sociálnych práv a výhod, ktoré prináša občanom Európy, pokiaľ ide o spravodlivé pracovné podmienky a zdravotnú starostlivosť, ako aj maximalizáciu príležitostí, ktoré ponúka digitalizácia pre udržateľný rast.

Ďalšie informácie o predsedníctve Rady

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Čo robia krajiny v Európe i mimo nej v oblasti riešenia poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou? V rámci našich 25 nových prípadových štúdií sme sa podrobnejšie venovali rôznym vnútroštátnym politickým iniciatívam zameraným na prevenciu a riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy. Tieto štúdie načrtávajú, čo sa v rámci jednotlivých iniciatív podarilo dosiahnuť, faktory úspešnosti a problémy, ako aj potenciál ich uplatnenia v iných odvetviach alebo krajinách.

17/12/2019

Pomaly sa blíži koniec roka a onedlho privítame nový rok 2020. Je to ideálny čas na zamyslenie. EU-OSHA završuje 25. rok svojho pôsobenia, ktorý sa niesol v znamení nespočetných výskumných činností a aktivít na zvyšovanie informovanosti, čo je výsledok nášho neustáleho úsilia o zlepšovanie pracovných podmienok v Európe.

Vďaka našej angažovanej sieti národných koordinačných stredísk, sociálnych partnerov, partnerov kampaní a ďalších zainteresovaných strán naša myšlienka podpory kultúry prevencie rizík v roku 2019 silno rezonovala.

16/12/2019

Neuveriteľný potenciál digitálnych technológií transformuje pracoviská, čo to však znamená pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov? Naša nová brožúra poskytuje prehľad prebiehajúcej práce v oblasti digitalizácie – vrátane nedávneho prognostického projektu – a jej vplyvu na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

V brožúre sa zdôrazňuje, ako by sme mohli minimalizovať potenciálne negatívne dôsledky digitalizácie pre BOZP. Okrem toho sa v nej prezentujú spôsoby, ako môžeme digitálne technológie využívať na zlepšenie prevencie na pracovisku.

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

V nadväznosti na záverečný samit úspešnej kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky na roky 2018 – 2019 by agentúra EU-OSHA chcela vyjadriť poďakovanie všetkým partnerom za účasť na tejto kampani. Je to predovšetkým zásluha ich usilovnej práce, že kampaň dosiahla také dobré výsledky.

Už teraz sú v plnom prúde prípravy na novú kampaň. Kampaň na roky 2020 – 2022 s názvom Zdravé pracoviská odľahčujú záťaž bude bojovať proti muskuloskeletálnym poruchám, ktoré pre milióny pracovníkov v celej Európe predstavujú pretrvávajúci problém.

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Na dvojdňovom podujatí, ktoré sa konalo v Bilbau, sa stretli tvorcovia politík, sociálni partneri, zástupcovia kontaktných miest agentúry EU-OSHA, oficiálni partneri kampane, mediálni partneri a ďalšie zainteresované strany pri príležitosti ukončenia kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Pages

Pages