Najdôležitejšie udalosti

Prichádzajú inteligentné digitálne systémy, ktoré podporujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Využívanie technológií, ako je umelá inteligencia, nositeľné zariadenia a rozšírená realita, bude čoraz rozšírenejšie, aby sa zaručila bezpečnosť a dostatočná vzdelanosť pracovníkov. Ak chcete rozšíriť svoje znalosti o inteligentných digitálnych technológiách, publikujeme...

Spolupracovať s robotmi, aby sme si uľahčili prácu a zlepšili bezpečnosť, už nie je hudba budúcnosti. EU-OSHA analyzovala používanie robotiky a systémov založených na umelej inteligencii (AI) pri automatizácii úloh na pracoviskách, pričom venovala osobitnú pozornosť ich vplyvu na bezpečnosť a zdravie pracovníkov. Cieľom je pochopiť, ako bezpečne a účinne integrovať tieto...

Zmena klímy je už realitou a pracovné prostredie a bezpečnosť a zdravie pracovníkov môžu byť ohrozené. Pracovníci v mnohých odvetviach môžu byť ovplyvnení zvyšujúcimi sa teplotami okolia, čo môže viesť k tepelnému stresu; najviac sú ohrození pracovníci pracujúci vonku v poľnohospodárstve alebo v stavebníctve. Ohrození však môžu byť aj pracovníci pracujúci v interiéri. Nový klip...

Agentúra EU-OSHA práve uverejnila osem prípadových štúdií s cieľom pochopiť, ako možno úspešne zaviesť automatizáciu úloh prostredníctvom systémov založených na umelej inteligencii a zabezpečiť tak dobré životné podmienky pracovníkov. V publikáciách sa skúma vplyv týchto systémov na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a identifikujú sa hnacie sily, prekážky a faktory úspechu...

EU-OSHA dnes vydáva svoju najnovšiu správu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v Európe: stav a trendy 2023 pri príležitosti samitu EÚ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Ponúka prehľad potenciálnych zlepšení, stagnujúceho vývoja, oblastí záujmu a budúcich výziev v oblasti BOZP. Údaje sú tiež integrované do nášho prehľadného nástroja na vizualizáciu údajov OSH...

Digitálne pracovné platformy zmenili svet práce a priniesli nové výzvy, ktoré je potrebné bezprostredne riešiť. V súčasnosti aktívne pôsobí v EÚ viac ako 500 platforiem, ktoré ponúkajú pracovné príležitosti, pričom ich zamestnanci čelia rizikám, ako je intenzifikácia práce, obmedzené uplatňovanie predpisov v oblasti BOZP a neistota zamestnania. Pre niektoré skupiny pracujúcich...

Európsky rok zručností otvára Európska komisia 9. mája 2023, teda pri príležitosti osláv Dňa Európy. Cieľom Európskeho roku zručností, ktorý bude trvať do 9. mája 2024, je zvýšiť informovanosť o význame zručností pre zamestnanosť, konkurencieschopnosť a rast. Agentúra EU-OSHA sa aktívne zapája do tejto iniciatívy prostredníctvom projektu OSH Vet zameranom na podporu bezpečnosti...

Verejnosti sme sprístupnili našu novú tematickú webovú stránku venovanú Odvetviu zdravotnej a sociálnej starostlivosti a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP)! Predstavuje prebiehajúci výskum zameraný na to, ako dosiahnuť, aby mali pracovníci v tomto odvetví bezpečné a zdravé pracoviská. V tejto časti budú zhrnuté hlavné zistenia výskumného projektu agentúry EU-OSHA s...

Pre nadchádzajúcu kampaň Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2023 – 2025, ktorá je zameraná na digitálne technológie na pracovisku, sme pre používateľov vytvorili aj sprístupnili úplne nové webové sídlo. Oboznámte sa s celou škálou zdrojov a informácií o tejto kampani a objavte riziká a prínosy digitalizácie v práci. Zistite, ako môžete zabezpečiť, aby zamestnanci zostali v...

Tohtoročný Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa každoročne koná 28. apríla a organizuje ho Medzinárodná organizácia práce (MOP), sa zasadzuje za bezpečné a zdravé pracovné prostredie ako základnú zásadu a právo pri práci. V rámci agentúry EU-OSHA sa tento deň oslavuje v kontexte zásady č. 10 Európskeho piliera sociálnych práv. Uznáva sa ňou, že zdravé...