You are here

Najdôležitejšie udalosti

25/10/2016

Konferencia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s názvom Lepšia kultúra prevencie na novom trhu práce sa koná v dňoch 24. a 25. októbra 2016 v Bratislave pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Toto podujatie sa zameria na zvýšenie informovanosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), posilnenie odbornej prípravy v práci a riadenie nových rizík vyplývajúcich z nových technológií, nových foriem zamestnania a starnúcej pracovnej sily.

24/10/2016

Tento týždeň od 24. októbra do 28. októbra majú pracoviská v Európe spoločný cieľ: podporovať trvalo udržateľný pracovný život a bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre všetky vekové kategórie.  Praktické zdroje, ako sú napríklad viacjazyčný interaktívny elektronický sprievodca a informačné listy, poskytujú pomoc a podporu podnikom a organizáciám v ich úsilí.

11/10/2016

The 1st International Conference on Occupational Safety and Quality of Life takes place on 12 and 13 October 2016 in Prague.

The event is organised by the Czech Occupational Safety Research Institute under the auspices of EU-OSHA and the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic.

EU-OSHA Director Dr. Christa Sedlatschek opens the conference where the main focus is on facilitating longer and sustainable working lives. Conference topics include:

05/10/2016

Bulharský inšpektorát práce začal projekt na zvýšenie informovanosti zamestnávateľov a zamestnancov o problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Projekt s názvom Optimalizácia a inovácia zahŕňa priamu informačnú kampaň v podnikoch, ktorú vykonávajú pomocní inšpektori práce, s cieľom propagovať hodnotenie rizík na pracovisku prostredníctvom nástrojov OiRA a ďalších osvedčených postupov v oblasti BOZP.

28/09/2016

Safe and healthy workplaces are key to ensuring good health in general and reducing health-care costs.

EU-OSHA’s workshop on ‘Work and health’ sheds light on how workplaces can help to relieve the unprecedented pressures on Europe’s health systems. The European Health Forum brings together health-related policy-makers and experts and is one of the most important health-related events of the year.

21/09/2016

The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies took place in Luxembourg from 21st to 22nd of September 2016.

ASCH is a tripartite body, aimed to streamline the consultation process in the field of safety and health at the workplace and support the European Commission in the preparation, implementation and evaluation of OSH related activities. During two days, this Committee of experts was discussing the current situation of national OSH strategies, their methodology and evolution.

Pages