You are here

Najdôležitejšie udalosti

02/05/2016

59. ročník festivalu dokumentárnych a animovaných filmov v Lipsku DOK bude tento rok prebiehať od 31. októbra do 6. novembra.

Tak, ako každý rok, agentúra EU-OSHA na festivale udelí filmovú cenu Zdravé pracoviská, ktorou ocení najlepší dokumentárny alebo animovaný film s pracovnou tematikou. Víťaz získa 5 000 EUR a vydanie filmu na DVD v náklade 1 000 kusov s titulkami vo vybraných európskych jazykoch. 

21/04/2016

Ak ste medzinárodná alebo paneurópska organizácia alebo spoločnosť, agentúra EU-OSHA vás pozýva, aby ste sa stali oficiálnym partnerom kampane na obdobie rokov 2016 – 2017 Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

Od množstva príležitostí pre vytváranie sietí a výmenu osvedčených postupov po zvyšovanie vašej viditeľnosti a získania uznania za vašu angažovanosť – to, že sa stanete oficiálnym partnerom kampane, prináša veľa výhod.

19/04/2016

Európska akadémia psychológie v oblasti ochrany zdravia pri práci (EAOHP) a agentúra EU-OSHA majú česť udeliť profesorke Karine Nielsenovej prvú cenu Eusebia Riala Gonzáleza za inováciu a prax v oblasti psychológie ochrany zdravia pri práci. Cena bola oznámená minulý týždeň na konferencii EAOHP v Aténach, na ktorej profesorka Nielsenová prezentovala svoju prácu ako hlavná rečníčka.

15/04/2016

Agentúra EU-OSHA spolu s Európskou komisiou a holandským predsedníctvom Rady EÚ uvedie dňa 15. apríla 2016 v Bruseli svoju kampaň na roky 2016 – 2017: Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Táto nová kampaň je zameraná na udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života a poukazuje na dôležitosť prevencie rizík v priebehu osobnej kariéry.

12/04/2016

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vykonáva prieskum s cieľom získať spätnú väzbu k svojim činnostiam a dosiahnutým výsledkom. Pomôžte nám vyplnením tohto krátkeho dotazníka, ktorý vám nezaberie viac ako 15 minút. Prieskum pre agentúru EU-OSHA vykonáva holandská výskumná a poradenská spoločnosť Panteia.

Prieskum je možné vyplniť v anglickom, vo francúzskom, v nemeckom, talianskom, španielskom a poľskom jazyku. Dajte nám vedieť, čo si o nás myslíte.

07/04/2016

Odteraz je už možné posielať nominácie do súťaže o Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2016 – 2017.

V rámci kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie chceme od vašej spoločnosti/organizácie získať informácie o tom, či aktívne riadite bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v súvislosti so starnutím pracovnej sily a podporujete udržateľný pracovný život.

30/03/2016

Táto správa poskytuje prehľad zistení druhého Európskeho prieskumu podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-2) so všeobecným zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), s konkrétnym zameraním na psychosociálne riziká a so zapojením zamestnancov do riadenia BOZP.

Odpovede z prieskumu, ktoré sú k dispozícii cez interaktívny prehľad, sa dajú rozčleniť podľa veľkosti organizácie, odvetvia činnosti a krajiny.

17/03/2016

Sociálni partneri EÚ zo sektora živých vystúpení (Pearle*Európska aliancia umenia a zábavy (EAEA), ktorú tvoria organizácie FIM, FIA a UNI MEI) zverejnili video o svojich interaktívnych online nástrojoch na hodnotenie rizík (OiRA). Nástroje slúžia na hodnotenie zdravotných a bezpečnostných rizík na miestach konania vystúpenia a v produkčných spoločnostiach, predovšetkým v malých.

10/03/2016

V rámci príprav na oficiálne uvedenie kampane Zdravé pracoviská na roky 2016 – 2017 sa 16. marca 2016 na stretnutí partnerov agentúry EU-OSHA z EÚ v Bruseli stretnú súčasní a potenciálni partneri kampane, napr. podniky, sociálni partneri, odborníci v oblasti BOZP a mediálni partneri.

Stretnutie je príležitosťou na preskúmanie ponuky partnerov kampane na roky 2016 – 2017, nadväzovanie vzťahov a výmenu skúseností.

Pages