You are here

Najdôležitejšie udalosti

12/07/2016

Chce vaša organizácia o svojej činnosti v oblasti podnikovej zodpovednosti a opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci informovať širšiu verejnosť a vytvoriť sieť s rovnako zmýšľajúcimi medzinárodnými skupinami?

Chce vaša mediálna organizácia posilniť svoje dobré meno, vytvoriť sieť a zviditeľniť sa?

Ak áno, prihláste sa teraz a staňte sa partnerom kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

01/07/2016

Od 1. januára 2016 Slovensko preberá predsedníctvo Rady EÚ od Holandska.

Slovenské predsedníctvo bude druhé funkčné obdobie súčasnej predsedníckej trojky, ktorá okrem Holandska zahŕňa aj Maltu.

Slovenské predsedníctvo bude zamerané na:

28/06/2016

V projekte, ktorý sa zaoberal mikropodnikmi a malými podnikmi (MSP) – veľkostnou skupinou, ktorá je najviac ohrozená výskytom pracovných úrazov a zlým zdravotným stavom v Európe – agentúra EU-OSHA zisťuje, ako politiky, stratégie a praktické riešenia môžu zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) v týchto podnikoch.

23/06/2016

Nástroj na hodnotenie rizík OiRA je medzi mikropodnikmi a malými podnikmi (MSE) v Európe čoraz obľúbenejší.

Nástroj OiRA je webová aplikácia, ktorú vyvinula agentúra EU-OSHA na  podporu implementácie hodnotenia rizík a prevenčných plánov v rámci MSE. Uskutočňuje to prostredníctvom interaktívnych nástrojov prispôsobených pre oblasť, jazyk a národné špecifikum používateľa.

21/06/2016

Ku kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie 2016 – 2017, ktorá sa zameriava na udržateľnosť pracovných životov a zdravé starnutie, sa pridala prvá vlna oficiálnych partnerov. Pripojením ku kampani môžu organizácie ísť príkladom a stáť na čele uplatňovania praktických riešení na riadenie s ohľadom na vek na pracovisku. Výhodami pre partnerov je zvýšenie viditeľnosti, možnosť používať nástroje a materiály kampane, nadviazanie kontaktov a výmena informácií.

14/06/2016

Vo výročnej správe agentúry EU-OSHA za rok 2015 sa zdôrazňujú kľúčové činnosti agentúry tohto roka. Všetky jej nosné projekty mali úspech: uverejnené boli prvé zistenia prieskumu ESENER-2, projekt OiRA dostal osvedčenie o najlepších postupoch a samitom Zdravé pracoviská v Bilbau vyvrcholil záver kampane s názvom Zdravé pracoviská bez stresu.

Pages