You are here

Podujatia

Na tejto strane sa nachádza kalendár podujatí týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v Európe a mimo nej. Tento zoznam zahŕňa kľúčové podujatia o BOZP, ktoré organizuje priamo agentúra EU-OSHA, jej zainteresované subjekty a partneri, ako aj ostatné relevantné organizácie.

september 2019 - Events

október 2019 - Events

Pages