Podujatia

Na tejto strane sa uvádza kalendár podujatí týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v Európe a mimo nej. Tento zoznam zahŕňa kľúčové podujatia v oblasti BOZP, ktoré organizuje agentúra EU-OSHA, jej zainteresované strany a partneri, ako aj iné relevantné organizácie.

Keďže nie každý sa môže zúčastniť na našich podujatiach, uvádzame tu aj odkazy na prezentácie a zhrnutia hlavných bodov diskusií z niektorých podujatí.

Podujatia

E.g., 14/10/2019
E.g., 14/10/2019

október 2019

16/10/2019 - 16/10/2019 Brussels, Belgium

Improving occupational safety and health in micro and small enterprises in Europe – Construction and Agriculture sectors

The European Agency for Safety and Health is organising a conference ‘Improving occupational safety and health in micro and small enterprises in Europe – Construction and Agriculture sectors’ on 16 October 2019 in Brussels. The necessity to improve occupational safety and health (OSH) in micro and...

Pozri viac
21/10/2019 - 25/10/2019 Bilbao, Spain

European Week for Safety and Health at Work 2019

This year’s European Week for Safety and Health at Work continues to raise awareness on the current Healthy Workplaces Campaign topic: managing dangerous substances in the workplace . EU-OSHA collaborates with an extensive network of national focal points , official campaign partners , campaign...

Pozri viac
21/10/2019 - 23/10/2019 Helsinky, Finland

2019 Enterprise Europe Network Annual Conference

Pozri viac
22/10/2019 - 24/10/2019 Hamburg , Germany

11th Joint Conference on Occupational Health for Health Workers

Pozri viac
23/10/2019 - 24/10/2019 Hamburg, Germany

Vision Zero in der Abfallentsorgung

Pozri viac

Pages

Pages

1 - 5 / 19