Podujatia

Podujatia

Na tejto strane sa uvádza kalendár podujatí týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v Európe a mimo nej. Tento zoznam zahŕňa kľúčové podujatia v oblasti BOZP, ktoré organizuje agentúra EU-OSHA, jej zainteresované strany a partneri, ako aj iné relevantné organizácie.

Keďže nie každý sa môže zúčastniť na našich podujatiach, uvádzame tu aj odkazy na prezentácie a zhrnutia hlavných bodov diskusií z niektorých podujatí.

Z dôvodu šírenia koronavírusu dochádza k rušeniu alebo odkladu mnohých podujatí po celej Európe. Ak sa dozvieme, že sa to týka aj niektorého z uvedených podujatí, vyznačíme to v kalendári podujatí.

Events

June 2023


Liège, Belgium

Building networks for occupational safety and health in vocational education: learnings from exchanges in Belgium

Our Belgian focal point SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale is scheduled to meet with Forem, the Walloon office for vocational training and employment, on 1 June in Liège. The primary focus on their discussion will be on the continuous integration of occupational safety and health (OSH) into...


Online, Finland

Navigating uncertainty and crises: the power of risk assessments in the workplace

In a world marked by uncertainty and crises, how can we adapt and thrive? EU-OSHA’s Finnish focal point Työterveyslaitos, social partner KT Kunta- ja hyvinvointityönantajat and the Finnish Centre for Occupational Safety Työturvallisuuskeskus have the answer: risk assessments! Next 6 June, they will...

-
Madrid, Spain

10th International Congress on Occupational Health and Risk Prevention - X Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos

La Sociedad Española de Salud y Seguridad en el Trabajo (SESST) organiza el X CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS - SESST 2023, bajo el lema: “SALUD MENTAL, CRISIS CLIMÁTICA, METAVERSO: nueva realidad, nuevos retos y desafíos en prevención “, que se celebrará, en formato...

-
Uppsala, Sweden

EVBB Annual International Conference

The objective of this conference will be to discuss about ICT solutions in education and applications of IT in Vocational education and training (VET) and present insights from the forthcoming "Healthy Workplaces Campaign 2023-25: Safe and healthy work in the digital age".

-
Arenzano (Genova), Italy

39° Congresso Nazionale di igiene industriale e ambientale - 39th National Congress of Industrial and Environmental Hygiene

AIDII is a non-profit scientific association established in 1969 which promotes the development, study and dissemination of Industrial and Environmental Hygiene, with the aim of protecting health and the environment inside and outside the workplace. The 39th National Congress of Industrial and...