Elektronická príručka EÚ o bezpečnostných rizikách vozidiel spojených s výkonom práce (VeSafe)

EU e-guide

VeSafe je elektronická príručka Európskej komisie venovaná bezpečnostným rizikám vozidiel spojených s výkonom práce, ktorá slúži ako jednoduchá referenčná pomôcka a predstavuje osvedčené postupy v prioritizovaných oblastiach.

Táto príručka je venovaná šoférom/zamestnávateľom, zamestnancom a odborníkom z oblasti bezpečnosti vo všetkých odvetviach v EÚ, ktorí sa zaujímajú o riziká spojené s vozidlami.

Môžete si vybrať:

  • Typ vozidla: dodávka, automobil, nákladné auto, autobus, bicykel atď.
  • Riziko: doručovanie, nakladanie, údržba, fyzické nebezpečenstvá atď.
  • Oblasť, v ktorej pracujete: bezpečnosť riadenia pri výkone práce, práca vykonávaná na ceste alebo v blízkosti cesty a bezpečnosť pri preprave na pracovisku.

Túto elektronickú príručku spravuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), zatiaľ čo o jej edičný obsah sa stará GR EMPL.

Prístup k elektronickej príručke VeSafe