Európske usmernenia

Usmernenia nie sú právne záväznými dokumentmi, ich cieľom je uľahčiť vykonávanie európskych smerníc.

Existujú rôzne typy usmernení, ako sú praktické usmernenia Európskej komisie, ktoré stanovujú osvedčené postupy na predchádzanie rizikám, odporúčania Rady, oznámenia Európskej komisie, dohody sociálnych partnerov EÚ a iné.